Lunch & Learn Bedrijfsopvolging

De Lunch & Learn sessies van Worrell & Jetten in het teken van bedrijfsopvolging, omvatten diverse thema’s met zowel fiscale, juridische als bedrijfseconomische onderwerpen.

Binnen dit brede scala aan onderwerpen hebben wij een programma samengesteld gericht op de ondernemer actief in het MKB. Onze sessie zijn praktisch, laagdrempelig en interactief. U kunt tips verwachten die u direct kunt toepassen voor uw onderneming of uw beoogde (ver)koop transactie. Wij geven nieuwe inzichten in actuele ontwikkelingen in de overname praktijk. Koop of verkoop komt in uw leven als ondernemer misschien maar één keer voor. Met het volgen van onze sessies bedrijfsopvolging bereidt u zich goed voor en komt u in een voorkomend geval beslagen ten ijs!

De sessies zijn van 12:00 tot 13:30, kosteloos en verspreid over het jaar. U kunt zich inschrijven voor deze sessies per deelonderwerp.

De presentaties worden gegeven door het overnameteam van Worrell & Jetten Fusies en Overnames.

In 2018 heeft dit team 27 koop-/verkooptransacties begeleid, 19 waarderingsopdrachten uitgevoerd en is bij 7 overname financieringen betrokken geweest. Een aantal hiervan betrof bedrijfsoverdracht binnen de familie aan de volgende generatie.

Bedrijfsopvolging

Het programma voor het thema bedrijfsopvolging is als volgt:

1. Overnameproces
2. Bedrijfswaardering
3. Strategie en samenwerkingsvormen
4. Verkoop klaarmaken
5. Juridische en fiscale onderwerpen
6. Aspecten bij familieoverdracht

 

Overnameproces – Matthijs van Amsterdam en Jan van den Berg

Tijdens de eerste sessie wordt inzage gegeven in het gehele overnameproces. U verkrijgt globaal inzicht in de verschillende fasen hiervan. Wij behandelen de voorbereiding, de zoekfase, précontractuele fase, due diligence fase en de afsluitende fase. Hierbij zoomen wij specifiek in op de onderhandeling en de financieringsmogelijkheden. Na deze sessie weet u hoe een overnameproces verloopt. > (Direct inschrijven)

Bedrijfswaardering – Matthijs van Amsterdam

Tijdens deze bijeenkomst worden diverse facetten van bedrijfswaardering doorgenomen. Laagdrempelig met praktische voorbeelden, tips en cases. We behandelen veel voorkomende interpretatiefouten en geven inzicht in de voor- en nadelen van economisch waarderen ten opzichte van boekhoudkundige methoden. Wij ontkomen er niet aan om een stukje technische achtergrond te behandelen. Juist omdat deze achtergrond inzicht geeft in de beïnvloedbare variabelen om waarde te creëren. > (Direct inschrijven)

Strategie en samenwerkingsvormen – Bouke van der Heiden en Matthijs van Amsterdam

70 tot 80% van de fusies en overnames mislukken! Het is teleurstellend dat samenwerkingen onvoldoende van de grond komen, terwijl de wil en motivatie wel aanwezig is. In onze visie wordt de slagingskans vergroot zodra je je bewust bent van de fasen van samenwerken. Op basis van ons model “SLIM Samenwerken: om meer voor elkaar krijgen” nemen wij u mee in de zachte kant van bedrijfsovernames en de verschillende samenwerkingsvormen. Er wordt specifiek aandacht besteed aan het plan van aanpak om tot een succesvolle samenwerking te komen. > (Direct inschrijven)

Verkoop klaarmaken – Martine Schwagermann en Matthijs van Amsterdam

Een al oud gezegde is “een goede voorbereiding is het halve werk”. Zo ook bij verkoop van de onderneming. Hoe beter u bent voorbereid hoe sneller en gemakkelijker u uw onderneming kunt verkopen. Naast juridische en fiscale tips en trucs behandelen wij bedrijfseconomische aspecten om waarde toe te voegen aan uw onderneming in het zicht van verkoop. Alles met het oog om uw onderhandelingspositie te verbeteren om het verkoopresultaat te maximaliseren. > (Direct inschrijven)

Juridische en fiscale onderwerpen – Charlotte Wilhelmus en Martine Schwagermann

Wanneer de (ver)koop in zicht is, dient deze zowel fiscaal als juridisch in goede banen te worden geleid. In deze sessie wordt aandacht besteed aan de juridische en fiscale aspecten van de overdracht van een eenmanszaak /V.o.f. en de overdracht van een B.V. Welke vorm van koop/verkoop biedt de meeste voordelen? Behandeld wordt welke overeenkomsten er dienen te worden opgesteld met de relevante onderwerpen. Zo zijn heel belangrijk de garanties, vrijwaringen en zekerheden die kunnen worden ingebouwd in de koopovereenkomst om eventuele latente risico’s te kunnen compenseren als deze zich voordoen na overname. Wat zijn de fiscale gevolgen van de overname? > (Direct inschrijven)

Aspecten bij familie overdracht – Charlotte Wilhelmus

In deze sessie wordt ingezoomd op specifieke aandachtspunten bij bedrijfsopvolging binnen de familie. Hierbij kunt u denken aan het psychologische aspect, het fiscale aspect en het juridische aspect. Wilt u uw bedrijf tijdens uw leven al overdragen aan de volgende generatie of pas wanneer u overlijdt? Wilt u uw bedrijf (gedeeltelijk) schenken of verkopen? We zoomen hierbij in op de royale bedrijfsopvolgingsregeling voor zowel de inkomstenbelasting als de schenk,- en erfbelasting. Ook besteden we in deze sessie kort aandacht aan het testament in combinatie met B.V.- statuten en aandeelhoudersovereenkomsten. > (Direct inschrijven)

Heeft u vragen of wilt u meer informatie, neem dan contact op met Matthijs van Amsterdam