Blog

Belastingupdate 2023: Meer belasting over spaargeld dan verwacht!

Fiscaal, 04 april 2024

Ontdek de nieuwe belastingpercentages en hoe ze uw financiën beïnvloeden.

Eind januari 2024 heeft de staatssecretaris van Financiën de definitieve forfaitaire percentages voor banktegoeden in box 3 vastgesteld voor het belastingjaar 2023. Bij belastingplichtigen met spaargeld in box 3 is de voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2023 mogelijk te laag vastgesteld.

Belastingplichtigen met meer dan € 57.000 (heffingsvrij vermogen) aan spaargeld gaan over 2023 meer vermogensrendementsheffing betalen dan in hun voorlopige aanslag stond vermeld. De fiscus gaat er in de definitieve belastingaanslag van uit dat zij 0,92% rendement hebben behaald op hun spaargeld, terwijl dat in de voorlopige aanslag nog 0,36% was.

Over het gedeelte van spaartegoeden en beleggingen boven het heffingsvrije vermogen – respectievelijk € 57.000 zonder en € 114.000 met fiscale partner – heft de fiscus 32% belasting. In de voorlopige aanslag voor 2023 ging die op basis van prognoses van het Centraal Planbureau nog uit van een rendement van 0,36%. Belastingplichtigen met veel spaargeld die een voorlopige aanslag hebben ontvangen, zullen dus uiteindelijk ruim tweeëneenhalf keer zoveel belasting over hun spaargeld betalen.

Een aantal  voorbeelden:

  • Een persoon zonder partner met alleen € 100.000 aan spaargeld betaalt nu in 2023 € 126 (was op basis van het voorlopige percentage € 49) aan belasting in box 3.
  • Een persoon zonder partner met alleen € 500.000 aan spaargeld betaalt nu in 2023 € 1.304 (was op basis van het voorlopige percentage € 510) aan belasting in box 3.
  • Een persoon met partner met samen € 500.000 aan spaargeld betaalt nu in 2023 € 1.136 (was op basis van het voorlopige percentage € 444) aan belasting in box 3.

Wanneer u (veel) spaargeld heeft adviseren wij u contact op te nemen met uw relatiemanager om af te stemmen of aanpassing (of aanvraag) van uw voorlopige aanslag verstandig is. Hierbij willen wij opmerken dat de belastingrente die de belastingdienst in rekening brengt vanaf 1 januari 2024 7,5% bedraagt.

Wanneer u nog vragen heeft over bovenstaande kunt u uiteraard ook contact opnemen met uw relatiemanager.

Deel dit bericht via