Blog Charlotte Wilhelmus

Afschaffing jubelton: onderneem nog in 2022 actie!

Fiscaal, 08 december 2022

Vanaf 2024 verdwijnt de schenkingsvrijstelling voor de eigen woning. Vanaf 2023 wordt deze echter al verlaagd en gelijk getrokken met de eenmalig verhoogde schenkingsvrijstelling, en biedt dus in 2023 geen extra voordeel meer. U kunt alleen in 2022 dus nog volledig van de vrijstelling profiteren.

Vrijstelling
De schenkingsvrijstelling voor de eigen woning bedraagt (eenmalig) in 2022 €106.671.

Voorwaarden
De voorwaarden om gebruik te kunnen maken van de eenmalige schenkingsvrijstelling voor de eigen woning zijn:

 • De ontvanger (of diens partner) van de schenking is tussen de 18 en 40 jaar;
 • Er is nog niet eerder gebruik gemaakt van de eenmalig verhoogde schenkingsvrijstelling (voor kinderen). Is hiervan wel sprake, neem contact op met uw relatiemanager om te kijken of er nog mogelijkheden zijn;
 • De schenking wordt gebruikt voor aankoop of verbouwing van de eigen woning, aflossing van een eigen woningschuld of afkoop van erfpacht of beklemming;
 • NB: Als de ontvanger van de schenking deze gebruikt voor aflossing van de eigenwoningschuld kan door spreiding van de aflossing over 2022 en 2023 de boeterente wellicht (deels) worden voorkomen.
 • De schenking wordt door de ontvanger uiterlijk 31 december 2024 voor dit doel aangewend.

Wat kan nog in 2022

 • In 2022 kan nog gebruik worden gemaakt van de verhoogde vrijstelling voor de eigen woning, wanneer aan de voorwaarden wordt voldaan;
 • Het bedrag van de schenking kan ineens worden betaald of verspreidt over 2022 en 2023;
  • Een deel van schenking mag worden besteedt aan iets anders dan de eigen woning. Dit heet ‘het vrij te besteden bedrag’. Dit bedrag is in 2022 € 27.231.
  • Wanneer in 2022 niet minimaal € 27.231 wordt geschonken wordt het vrij te besteden bedrag beperkt. Vraag uw adviseur naar de uitwerking hiervan.
 • De schenking leidt mogelijk tot een belastingbesparing in box 3;
 • Uiteraard hoeft u niet het maximale bedrag van €106.671 te schenken.

Wat te doen
Wilt u nog gebruik maken van de schenkingsvrijstelling eigen woning in 2022? Dan dient u de volgende acties te ondernemen:

 • Maak het bedrag van de schenking over naar de ontvanger vóór 31 december 2022;
 • Stel een schenkingsovereenkomst op waarin onder andere de ontbindende voorwaarden worden vastgelegd dat de schenking vervalt wanneer niet aan de voorwaarden wordt voldaan. De begiftigde moet de schenking eind 2024 namelijk volledig hebben benut, anders is over het onbenutte deel alsnog schenkbelasting verschuldigd;
 • Denk bij het opstellen van de overeenkomst ook aan een uitsluitingsclausule;
 • Doe aangifte schenkbelasting voor 1 maart 2023.

Uiteraard kunnen wij u hierbij van dienst zijn! Heeft u vragen, of kunnen wij u helpen bij de uitvoering, neem dan contact op met uw relatiemanager of rechtstreeks met de fiscale afdeling.

Deel dit bericht via