Blog Martine Schwagermann

Arbeidsovereenkomst vernietigd

Juridisch, 01 juli 2022

Op 12 mei jl. oordeelde de kantonrechter Den Haag (ECLI:NL:RBDHA:2022:4697) dat een werkgever de arbeidsovereenkomst met een werkneemster terecht had vernietigd wegens dwaling. Wat deze zaak bijzonder maakt, is dat in de lagere rechtspraak de vernietiging van een arbeidsovereenkomst op grond van dwaling in beperkte gevallen gehonoreerd wordt.

Wat was er aan de hand?

Voordat werkneemster in dienst kwam bij haar huidige werkgever, was zij voor bepaalde tijd tot 1 augustus 2021 werkzaam bij haar vorige werkgever (een andere onderwijsinstelling). Op 20 november 2020 heeft werkneemster zich bij haar voormalig werkgever ziekgemeld. Sindsdien was werkneemster onder begeleiding van een bedrijfsarts en was zij aan het re-integreren. Op 9 april 2021 had werkneemster haar werkzaamheden voor 80% hervat en die 0,8 fte heeft zij tot het einde van het dienstverband volgehouden. De vorige werkgever besloot de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd niet te verlengen, waarmee dat dienstverband eindigde, en de werkneemster werd daar ziek uit dienst gemeld.

Op 19 april 2021 heeft werkneemster gesolliciteerd bij haar huidige werkgever (een school voor voortgezet onderwijs). Werkneemster werd per 1 augustus 2021 voor een jaar aangenomen op basis van 0,8 FTE. Tijdens de sollicitatieprocedure is het voorgaande niet ter sprake gekomen. Ook de referent (haar vorige werkgever) heeft niets gemeld.

Op 26 oktober 2021 meldde werkneemster zich ziek (wegens psychische klachten). Uit het advies van de bedrijfsarts blijkt dat de werkneemster al een jaar arbeidsongeschikt is en dat zij al langere tijd daarvoor behandeld werd. De bedrijfsarts achtte werkneemster bij aanvang van haar dienstverband al arbeidsongeschikt. De werkgever was hiervan niet op de hoogte en heeft de arbeidsovereenkomst met werkneemster bij brief van 2 december 2021 vernietigd wegens dwaling.

Wat is dwaling?

Er is sprake van dwaling bij een onjuiste voorstelling van zaken (6:228 BW), bijvoorbeeld door het verzwijgen van informatie. Een overeenkomst die is tot stand gekomen onder invloed van dwaling is vernietigbaar (art. 6:228 BW).

Wat oordeelde de kantonrechter?

Als eerste oordeelde de kantonrechter dat ook een arbeidsovereenkomst kan worden vernietigd wegens dwaling.

Inhoudelijk oordeelde de kantonrechter dat sprake was van dwaling: werkneemster had de werkgever niet volledig ingelicht over haar gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid. Haar gezondheidsklachten ten tijde van ondertekening van de arbeidsovereenkomsten waren zodanig dat deze konden doorwerken in de uitoefening van haar werkzaamheden, en bovendien tot een re-integratieverplichting van werkgever konden leiden. Werkneemster behoorde te weten dat deze informatie van doorslaggevend belang was voor werkgever. Door werkgever hierover niet volledig in te lichten, was bij werkgever geen sprake van een juiste voorstelling van zaken bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst.

Omdat de werkgever de werkneemster niet zou hebben aangenomen als zij de werkgever geïnformeerd zou hebben over haar gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid, is er een rechtstreeks verband tussen de dwaling en het aangaan van de arbeidsovereenkomst. Daarom is volgens de kantonrechter de arbeidsovereenkomst door de werkgever rechtsgeldig vernietigd.

 

Bron: ECLI:NL:RBDHA:2022:4697.

Deel dit bericht via