Blog

Baanbrekend arrest Hoge Raad over box 3

Fiscaal, 21 januari 2022

Geheel tegen de verwachting van de fiscale advieswereld in heeft de Hoge Raad onlangs een baanbrekend arrest gewezen over de strijdigheid van box 3. De Hoge Raad heeft geoordeeld dat box 3 in strijd is met het eigendomsrecht. Het met ingang van 2017 ingevoerde stelsel perkt volgens de Hoge Raad de vrijheid om te beschikken over eigendom in. Verhoudingsgewijs verbindt het stelsel namelijk een zware financiële last aan de keuze om niet over te gaan tot het risicovol beleggen van vermogen. Ook heeft de Hoge Raad aangegeven dat het stelsel discriminerend is omdat degenen die lage resultaten of verliezen hebben gemaakt met het risicovol beleggen én spaarders relatief zwaar worden belast.

Omdat er fundamentele rechten worden geschonden heeft de Hoge Raad direct rechtsbescherming geboden door te bepalen dat alleen het werkelijk rendement in de heffing moet worden betrokken (voor zover het werkelijk rendement lager is dan het forfaitair rendement). De Hoge Raad heeft niet toegelicht hoe het werkelijk rendement moet worden berekend. Dat is op dit moment nog onduidelijk. Zo is niet bekend of ook vermogenswinsten moeten worden meegeteld, hoe omgegaan moet worden met kosten en of de box-3 heffing ook negatief kan worden. Het ministerie van Financiën heeft in een reactie op het arrest laten weten dat: “duidelijk is dat dit een arrest is met grote impact”. Het departement buigt zich momenteel over de gevolgen van het arrest en de jaren waarop het arrest betrekking kan hebben. Het box 3 systeem is sinds 2017 in ieder geval niet gewijzigd.

Als het arrest gevolgen heeft voor uw box 3 heffing dan neemt uw relatiemanager contact met u op.

Deel dit bericht via