Blog

Bedrijfsopvolgingsregeling op de schop?

Fiscaal, 01 mei 2014

De bedrijfsopvolgingsregeling in de erfbelasting houdt de (fiscale) gemoederen al een tijdje bezig. De bedrijfsopvolgingsregeling biedt een ruime vrijstelling voor de erf- en schenkbelasting bij de vererving/schenking van ondernemingsvermogen. Deze vrijstelling bedraagt 100% voor ondernemingen waarvan de waarde minder is dan circa € 1 mln. De waarde van de onderneming boven de € 1mln. is “slechts” voor 17% belast.

Het begon op 13 juli 2012 toen rechtbank Breda oordeelde dat de huidige  bedrijfsopvolgingsregeling discriminerend is. Dit zou betekenen dat de ruime vrijstelling niet alleen van toepassing is op ondernemingsvermogen, maar ook op beleggingsvermogen.

Een kans voor heel veel Nederlanders die een erfenis/schenking hadden gekregen, maar een bedreiging voor veel bedrijfsopvolgers. Vanwege de verstrekkende budgettaire gevolgen voor de begroting van de overheid werd  gevreesd dat de overheid de vrijstelling zou afschaffen of zou  beperken.

Eind vorig jaar kwam het “verlossende” woord van de Hoge Raad: de bedrijfsopvolgingsregeling is niet discriminerend. Aanpassing van de regeling zou dan ook niet noodzakelijk zijn. De Staatssecretaris van Financiën heeft echter onlangs aangegeven dat hij er toch over nadenkt om de huidige bedrijfsopvolgingsregeling te beperken. Dit kan een reden zijn om de bedrijfsopvolging reeds nu in gang te zetten. Nu kunnen u en uw bedrijfsopvolgers nog profiteren van de ruime vrijstelling.

Vanzelfsprekend zijn wij u  graag behulpzaam bij de advisering en begeleiding van uw bedrijfsopvolging.

UPDATE:  Wegens grote weerstand heeft de Staatssecretaris zijn voornemen al weer in de ijskast gezet. In beginsel blijft de bedrijfsopvolgingsregeling dan ook ongewijzigd. De politiek blijft echter wispelturig. We kunnen u dan ook niet garanderen dat de regeling niet wordt aangepast. We verwachten in ieder geval niet dat de regeling ruimer zal worden. Het kan derhalve nog steeds geen kwaad om nu al over uw bedrijfsopvolging na te denken.

 

 

 

 

 

Deel dit bericht via