Blog

Belastingrente

Fiscaal, 09 februari 2015

Afhankelijk van de reeds opgelegde voorlopige aanslag voor het belastingjaar 2014 bestaat de mogelijkheid dat u en / of uw vennootschap nog belasting bent verschuldigd. Over deze aanslag kan belastingrente in rekening worden gebracht. Voor het belastingjaar 2014 wordt vanaf 1 juli 2015 belastingrente berekend. De periode waarover u belastingrente bent verschuldigd, eindigt op de laatste dag waarbinnen de aanslag dient te zijn betaald. Momenteel bedraagt voor de inkomstenbelasting het percentage van de belastingrente 4%. Voor de vennootschapsbelasting geldt zelfs momenteel een percentage van 8,15%.

Als de aangifte inkomstenbelasting 2014 of vennootschapsbelasting 2014 voor 1 april 2015 wordt ingediend, brengt de belastingdienst geen belastingrente in rekening. Het is echter in lang niet alle gevallen mogelijk om de aangifte over 2014 tijdig in te dienen. Om belastingrente te voorkomen kan dan voor 1 mei 2015 een verzoek om wijziging van de voorlopige aanslag 2014 worden ingediend.

Heeft u ten opzichte van de voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2014 een hogere winst uit onderneming genoten? Of heeft uw vennootschap aan het eind van het jaar 2014 u nog een dividenduitkering toegekend? Heeft u in 2014 een eenmalige uitkering ontvangen? Dan is de kans groot dat u nog inkomstenbelasting dient bij te betalen. Indien u hiermee te maken heeft, dan vernemen wij dat graag van u, zodat wij de aangifte of het wijzigingsverzoek voor u kunnen verzorgen.

Let hierbij ook op de verlengde termijn voor de indiening van uw aangifte inkomstenbelasting 2014. Vanaf het belastingjaar 2014 mogen de aangiften ook na 1 april 2015, maar voor 1 mei 2015 worden ingediend. Voor deze aangiften garandeert de belastingdienst niet dat de aanslag voor 1 juli 2015 is opgelegd. Dient u de aangifte na 1 april 2015 maar voor 1 mei 2015 in, dan bent u mogelijk belastingrente verschuldigd.

Deel dit bericht via