Blog Matthijs van Amsterdam

Calimero wordt nu ook gehackt!

Algemeen, 29 juni 2023

Uit een recent verschenen rapport van ABN-Amro[1] kwam naar voren dat ook het klein bedrijf in trek is bij cyber criminelen. Ten opzichte van voorgaand jaar is een sterke stijging waar te nemen in cyberdreigingen, 70% tot 80% van de kleine ondernemingen en zzp-er’s is doelwit van hackers.

Vanzelfsprekend was ik bekend met de fenomenen van DDos-aanvallen, randsom-ware, phishing en digitale identiteitsfraude (spoofing) alleen dat de cybercrimineel nu massaal de weg naar het kleinbedrijf had gevonden, was voor mij relatief nieuw. Nieuw, maar wel begrijpelijk want het kleinbedrijf lijkt zo lek als een mandje te zijn.

Feit is dat cybercriminaliteit de continuïteit van uw onderneming in gevaar kan brengen. Niet alleen financiële schade (randsom-ware) maar ook imago-schade. En imago-schade leidt mogelijk weer tot omzetverlies. Hoe kijkt u nu naar de NS, VodafoneZiggo, ArboNed[2]?

De cyberaanvallen bij grote ondernemingen halen vaak het nieuws, de hacks bij kleinere bedrijven veelal niet. Uit berichtgeving in 2019 van de National Cybersecurity Alliance bleek dat 60% van de kleine ondernemingen zijn deuren kon sluiten na een cyberaanval[3]. Of deze statistieken nog steeds actueel zijn, is niet helder. Wat wel duidelijk is, is dat het rapport van de ABN Amro aantoont dat dit een serieus probleem is. Dit wordt eveneens bevestigd in de cybersecuritymonitor van het CBS[4].

Als ik de trends op het gebied van artificial intelligence koppel aan het fenomeen cybercrime verwacht ik een exponentiele ontwikkeling op beide gebieden: een grimmige cocktail?

Maar, wat heeft een bedrijfswaardeerder met cybersecurity te maken? Vanuit de perceptie van continuïteit en stabiliteit van cash-flow: vrij veel. De berekening van bedrijfswaarde is heel basaal gesteld: cashflow / risico = ondernemingswaarde.

In mijn perceptie kun je op drie manieren rekening houden met de gevolgen van cyberaanvallen in een bedrijfswaardering:

  1. Het negatief bijstellen van de prognose van de cash-flow omdat er een reële kans bestaat op een cash-out ten gevolge van een cyberaanval, zoals een randsom-betaling;
  2. Het risico hoger inschatten, omdat de kans dat de voorspelde cash-flow daadwerkelijk wordt behaald afneemt ten gevolge van een cyberaanval.
  3. Het toepassen van een korting op de oorspronkelijk berekende waarde vanwege onder andere achterstallige investeringen in cyberbeveiliging.

Geconcludeerd kan worden dat het cyberrisico’s gevolgen hebben op de waarde van uw onderneming. De impact hiervan is afhankelijk van het type onderneming, de getroffen interne maatregelen en de  maatregelen die zijn genomen door uw IT leveranciers.

Hoe gaat u hier als bestuurder mee om? Investeert u in veiligheidsmaatregelen? In dit kader treft u tips aan van onze IT-specialist waarin u in een aantal stappen uw IT-omgeving veel beter beveiligd.

[1] Mkb isoleert zich door beperkt bewustzijn cyberdreiging – ABN AMRO

[2] Datalek Nederlandse bedrijven steeds groter: zeker 2 miljoen klanten getroffen (nos.nl)

[3] 60 Percent of Small Companies Close Within 6 Months of Being Hacked (cybersecurityventures.com)

[4] Cybersecuritymonitor 2021 (cbs.nl)

Deel dit bericht via