Blog

Controlethema’s aangifte inkomstenbelasting 2014

Fiscaal, 04 maart 2015

Jaarlijks kiest de Belastingdienst één of meerdere thema’s uit waarop extra wordt gecontroleerd bij het afhandelen van uw aangifte.

Onlangs heeft de Belastingdienst aangegeven dat zij in de aangifte inkomstenbelasting 2014 de volgende onderdelen extra zal controleren.

  • Levensonderhoud van kinderen onder de 21 jaar;
  • Aftrek van specifieke zorgkosten zoals dieetkosten, gezinshulp en medicijnen;
  • Aftrek onderhoudskosten voor een Rijksmonumentenpand;
  • Buitenlandse pensioenen uit België en Duitsland;
  • Buitenlands vermogen;
  • Meerdere jaren een negatief bedrag bij ‘inkomsten uit overig werk.

De Belastingdienst zal ook bepaalde zaken voor ondernemers extra in de gaten houden. Zo let de Belastingdienst extra op de zakelijkheid van kosten en de aftrek van voorbelasting van BTW.

U wordt hierover door de Belastingdienst geïnformeerd

Indien één of meer van bovenstaande controlethema’s voor u van toepassing is, dan wordt u hier binnenkort door de Belastingdienst over geïnformeerd. U ontvangt dan een brief waarin staat aangegeven hoe u met dergelijke controlethema’s dient om te gaan bij het opstellen van de aangifte inkomstenbelasting 2014.

Vanzelfsprekend ontnemen wij u deze zorg als wij uw aangifte inkomstenbelasting 2014 opstellen.

Deel dit bericht via