Blog Matthijs van Amsterdam

De definitieve afrekening “NOW”

Juridisch, 30 september 2020

De definitieve afrekening NOW en accountantsverklaring, geen ‘walk in the park’

Naar alle verwachting kunt u vanaf 7 oktober as. de definitieve berekening NOW 1.0 -tegemoetkoming aanvragen bij het UWV. Na toekenning van de aanvraag ontvangt u de resterende 20%  van de subsidie in het kader van de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) over de periode maart, april en mei 2020.  Indien u ook de NOW 2.0 heeft aangevraagd en heeft ontvangen, kan het raadzaam zijn om de vaststelling van zowel de NOW 1.0  als de NOW 2.0 tegelijk vanaf 15 november as. aan te vragen.

Op de website van het UWV is een checklist opgenomen welke gegevens nodig zijn voor de aanvraag én aan welke voorwaarden deze dient te voldoen. Afhankelijk van de hoogte van het voorschot en definitieve tegemoetkoming eist het UWV een verklaring. Bij een ontvangen voorschot boven de € 20.000 en onder de
€ 100.000 is dit een derden verklaring. Bij een voorschot van meer dan € 100.000 of in het geval de definitieve berekening meer dan € 125.000 bedraagt, is een accountantsverklaring vereist.

Het afgeven van een accountantsverklaring is geen “walk in the park” of slechts een formaliteit!

Het ministerie van SZW heeft accountants aangewezen als poortwachters: de inspecteurs en controleurs voor de financiële verantwoording. Dat is (ons inziens) ook niet vreemd, van oudsher worden accountants gedefinieerd als “de vertrouwensman van het maatschappelijk verkeer”. Het maatschappelijk verkeer vertrouwt erop dat wij erop toezien dat de overheidssteun binnen de geldende voorwaarden is verkregen.

Bij het vertrouwen dat aan ons wordt gegeven hoort verantwoordelijkheid. Deze verantwoordelijkheid blijkt uit het accountantsprotocol dat het ministerie SZW onlangs heeft gepubliceerd. Een greep uit de verplichtingen die voor ons gelden:

  • De accountantscontrole dient te worden verricht volgens het protocol; anders kan er geen accountantsverklaring worden afgegeven;
  • Het UWV heeft te allen tijde bevoegdheid om onze dossiers te reviewen;
  • De accountantsorganisatie dient zorg te dragen voor een specifiek kwaliteitsbeleid voor deze werkzaamheden, waaronder een onafhankelijke kwaliteitsbeoordelaar;
  • Bij misbruik of fraude van de regeling dienen wij dit te melden bij het UWV;
  • Er zijn 47 controle stappen voorgeschreven die wij dienen te volgen;
  • Op onze werkzaamheden diverse regelgeving van toepassing (NVCOS 4415n, de VGBA en de NV NOCLAR).

Al met al zijn onze werkprocessen aangepast en werkdocumenten opgesteld om integraal aan het protocol te kunnen voldoen.

Wij controleren zowel NOW aanvragen binnen onze cliëntenkring als voor ondernemingen buiten onze huidige relaties.  De NOW-controle vergt maatwerk en de kosten voor een NOW-controle zijn afhankelijk van de complexiteit van de organisatie en de kwaliteit van de aangeleverde informatie. Indien wij voor u de NOW 1.0 en eventueel de NOW 2.0 hebben aangevraagd, zullen wij u benaderen voor de vaststelling daarvan. Vanzelfsprekend kunt u altijd contact met ons opnemen als onze bijstand in deze gewenst is.

Deel dit bericht via