Blog Martine Schwagermann

Doorwerken na de AOW-gerechtigde leeftijd

Juridisch, 21 maart 2016

Wet werk en zekerheid
De Wet werk en zekerheid heeft een eerste stap gemaakt ter bevordering van het tewerkstellen van AOW-gerechtigde werknemers. Met deze wet is het namelijk mogelijk gemaakt de arbeidsovereenkomst met deze werknemer te beëindigen zonder ertoe gehouden te zijn een ontslagvergunning aan te vragen of een transitievergoeding verschuldigd te zijn, ingeval de AOW-gerechtigde leeftijd tijdens het dienstverband wordt bereikt.

Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd per 1 januari 2016
De Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd gaat hier een stap verder in en maakt het nog aantrekkelijker om de AOW-gerechtigde werknemer in dienst te houden of een dienstverband aan te bieden. Deze wet is met ingang van 1 januari 2016 in werking getreden. Wij hebben onderstaand voor u de belangrijkste regels opgesomd die voor het tewerkstellen van AOW-gerechtigde werknemers gelden:

  • een loondoorbetalingsplicht tijdens ziekte van maximaal 13 weken;
  • een opzeggingsmogelijkheid tijdens ziekte al na 13 weken;
  • de re-integratieverplichtingen voor de werkgever zijn ook beperkt tot 13 weken én er hoeven geen tweede-spoor inspanningen verricht te worden. Verder is de werkgever niet langer verplicht een plan van aanpak op te stellen;
  • de wettelijke opzegtermijn is beperkt tot één maand;
  • de ketenregeling is voor deze groep opgerekt tot maximaal 6 arbeidsovereenkomsten dan wel 48 maanden voordat een vast dienstverband ontstaat;
  • de Wet flexibel werken is niet van toepassing (een verzoek tot aanpassing van de arbeidsduur hoeft de werkgever dus niet in te willigen).

Termijn van 13 weken wordt uiteindelijk 6 weken
De bovengenoemde termijn van 13 weken zal uiteindelijk worden verkort naar 6 weken. De eerste 2 jaar na de inwerkingtreding van deze wet zal eerst geëvalueerd worden hoe de bovengenoemde wijzigingen in de praktijk uitwerken.

Minimumloon
Let wel, AOW-gerechtigde werknemers hebben recht op het wettelijk minimumloon en minimumvakantiebijslag. Ontvangen zij dit niet dan is de werkgever gehouden het loon alsnog met terugwerkende kracht aan te passen en bestaat het risico op boetes!

Het overwegen waard?
Het tewerkstellen van AOW-gerechtigde werknemers kan voor de werkgever aantrekkelijk zijn vanwege behoud van kennis en ervaring binnen de onderneming. Ook u zal waarschijnlijk op (korte) termijn te maken krijgen met de AOW-gerechtigde werknemer, al is het maar vanwege een in de arbeidsovereenkomst of CAO opgenomen pensioenontslagbeding. Kortom, vanwege de toenemende vergrijzing ontkomt de werkgever niet aan het overwegen van het tewerkstellen van een AOW-gerechtigde werknemer. Bent u geïnteresseerd in de mogelijkheden en de gevolgen van het in dienst nemen/houden van de AOW-gerechtigde werknemer neem dan gerust even contact op met onze juristen Anchèl Derby en Martine Schwagermann.

Deel dit bericht via