Blog Martine Schwagermann

Dossieropbouw bij disfunctioneren

Juridisch, 16 maart 2015

Vanaf 1 juli 2015, de invoering van de tweede tranche van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ), zal de werkgever over een goed en volledig dossier moeten beschikken, wil de kantonrechter overgaan tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst wegens disfunctioneren. De weg naar UWV staat dan voor deze ontslaggrond niet meer open.

De kantonrechter heeft – anders dan voorheen – niet of nauwelijks de mogelijkheid om eventuele fouten/onvolkomenheden in het dossier te compenseren met een hogere ontslagvergoeding. Een volledig ontslagdossier is derhalve essentieel! De kans is namelijk heel reëel aanwezig dat u geen afscheid kunt nemen van de niet-functionerende werknemer.

Wees derhalve goed voorbereid!

U kunt vrijblijvend de checklist disfunctioneren voor werkgevers opvragen via m.schwagermann@worrelljetten.nl

Deel dit bericht via