Blog

Een optie om uw stamrecht in 2014 in één keer af te kopen?

Fiscaal, 20 augustus 2014

Heeft u in het verleden een ontslagvergoeding ontvangen en is deze vergoeding gestort in een stamrecht-B.V. of ondergebracht bij een verzekeringsmaatschappij of bank, dan heeft u in 2014 eenmalig de mogelijkheid dit stamrecht in één keer af te kopen met een fikse belastingkorting.

De stamrechtvrijstelling is per 1 januari 2014 vervallen. Dit betekent dat nieuwe ontslagvergoedingen, ook wel gouden handdrukken genoemd, vanaf deze datum in één keer progressief belast worden tegen maximaal 52% inkomstenbelasting. Tegelijkertijd met het vervallen van deze stamrechtvrijstelling is vanaf het jaar 2014 voor bestaande stamrechten de eis vervallen dat de stamrechten periodiek moeten worden uitgekeerd.
In 2014 bestaat de mogelijkheid het stamrechttegoed, indien dit voor 15 november 2013 is ontvangen, deels of volledig te laten uitbetalen zonder dat fiscale sancties worden opgelegd. Dit kan zowel bij niet ingegane stamrechten als bij reeds ingegane stamrechten.

Bovendien geldt, indien het stamrecht volledig en ineens wordt uitgekeerd, een kortingsregeling, die inhoudt dat slechts 80% van de afkoopwaarde van het stamrecht wordt belast. Deze korting kan een flink belastingvoordeel voor u opleveren. Uiteraard is het van de financiële situatie van u en eventueel uw B.V. afhankelijk of deze eenmalige afkoop van uw stamrecht voor u gunstig is. Dit verschilt in iedere situatie.

Wij adviseren u daar graag over. Er gaan geluiden op dat ook een gedeeltelijke afkoop van het stamrecht onder de kortingsregeling zou moeten vallen. Echter, het lijkt erop dat dit niet zal gaan gebeuren. Wilt u gebruikmaken van deze kortingsregeling, dan is dat alleen mogelijk in 2014.

Indien u denkt dat afkoop van uw stamrecht een optie voor u zou kunnen zijn, neem dan contact met ons op.

 

Deel dit bericht via