Blog Martine Schwagermann

EHerkenning

Juridisch, 06 december 2019

EHerkenning is een ‘digitale sleutel’ waarmee ondernemers veilig inloggen bij overheidsinstanties om hun zaken te regelen. EHerkenning kan worden vergeleken met DigiD, alleen dan voor bedrijven. Per 1 januari 2020 kunnen rechtspersonen bij overheidsorganisaties veelal alleen nog maar inloggen met eHerkenning. Vraag uw persoonlijke eHerkenning dus tijdig aan! In dit blog leest u wat eHerkenning is en hoe u het aanvraagt.

Organisaties

De lijst van organisaties die gebruikmaken van eHerkenning neemt toe, bijvoorbeeld: de Rijksoverheid (denk aan: de Belastingdienst, DUO, Kamer van Koophandel, UWV, RDW e.d.), gemeenten, provincies en waterschappen en verschillende private organisaties.

Let op: sinds 1 november 2019 kunt u bij het UWV alleen nog maar met eHerkenning inloggen op het werkgeversportaal.

Een volledig overzicht van alle organisaties die gebruik maken van eHerkenning kunt u vinden op de website: https://www.eherkenning.nl/inloggen-met-eherkenning/waar-kunt-u-inloggen.

Betrouwbaarheidsniveau’s

Via eHerkenning kunt u met verschillende overheidsinstanties zaken doen. Hierbij wisselt u online informatie uit die gevoelig kan zijn. Daarom maakt eHerkenning gebruik van vijf niveaus van betrouwbaarheid waarmee u uw diensten kunt afschermen. Hierbij geldt dat niveau 1 het laagste betrouwbaarheidsniveau biedt en niveau 4 het hoogste.

De dienstverlener geeft aan welk betrouwbaarheidsniveau nodig is voor zijn dienst. Zo is voor de Belastingdienst beveiligingsniveau EH3 vereist.

Om te bepalen welk betrouwbaarheidsniveau u dient aan te schaffen, kunt u onderstaand stappenplan doorlopen.

1.     De organisatie waar u wilt inloggen, bepaalt het betrouwbaarheidsniveau dat nodig is om in te loggen. Stel vast met welke organisaties u zaken doet.

2.     Noteer per organisatie welk betrouwbaarheidsniveau vereist is.

3.     Kies het hoogste betrouwbaarheidsniveau en schaf deze aan.

Aanvragen en kosten

Anders dan u bij DigiD gewend bent, is de overheid niet de uitgever van eHerkenning. U vraagt de inloggegevens dan ook niet aan bij de overheid, maar bij een erkende leverancier. Voor de aanvraag en het gebruik van eHerkenning moet u betalen. De prijs hangt af van de aanbieder en welke dienst u afneemt. Op de volgende officiële website vindt u het leveranciersoverzicht van alle erkende leveranciers en hun producten en prijzen: https://eherkenning.nl/leveranciersoverzicht

EHerkenning is persoonsgebonden. Dit betekent dat eHerkenning altijd per persoon moet worden aangevraagd.

Het is mogelijk om meerdere personen binnen uw organisatie te machtigen. Bij eHerkenning op het betrouwbaarheidsniveau EH1 worden machtigingen automatisch toegekend. Vanaf betrouwbaarheidsniveau EH2 moet u een machtiging aanvragen. Een machtiging is, net als eHerkenning, wel persoonsgebonden.

Ketenmachtiging

Naast een persoonlijke machtiging is het ook mogelijk om werk uit te besteden waarbij eHerkenning nodig is, zoals een ontslagaanvraag of het ziek melden van medewerkers in het werkgeversportaal van het UWV. Dit kan met een ketenmachtiging. Met een ketenmachtiging kan uw bedrijf een andere organisatie (vaak een intermediair, zoals Worrell & Jetten) machtigen om namens uw bedrijf online diensten te regelen met eHerkenning. De intermediair kan vervolgens een machtiging op naam van één (of meerdere) medewerker(s) laten registreren. Het voordeel voor de intermediair is dat hij met één eHerkenningsmiddel namens meerdere bedrijven kan inloggen bij diensten waarvoor hij is gemachtigd.

Uw bedrijf legt de ketenmachtiging aan de intermediair vast bij een erkende leverancier die ketenmachtigingen levert. Dit zijn Reconi, KPN, QuoVadis, Z Login en Connectis. Het vastleggen van een machtiging kan schriftelijk (zonder eHerkenning) of digitaal (met eHerkenning). U dient er rekening mee te houden dat een machtiging ook aan het juiste betrouwbaarheidsniveau moet voldoen. Het aanvragen van een ketenmachtiging kost geld.

Let op: bij beëindiging van de samenwerking moet de ketenmachtiging weer worden ingetrokken.  

Zorg dat u voor 1 januari 2020 eHerkenning heeft aangevraagd. Heeft u nog vragen over eHerkenning? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Deel dit bericht via