Blog Matthijs van Amsterdam

En, wat is jouw bedrijf dan waard?

Fusies & overname, 09 november 2015

Uit recent onderzoek blijkt dat eigenaren van MKB ondernemingen geen realistisch beeld heeft van de waarde van zijn of haar onderneming. Het verschil tussen de waarde perceptie van de eigenaren en de uiteindelijke transactie sommen zijn soms 45% lager.  Maar hoe kan dat? Of eerder… wat ziet de potentiële koper niet, dat de eigenaar wel ziet?

Inzicht krijgen

Wij zijn er van overtuigd dat een goede voorbereiding een oplossing biedt voor de geschetste knelpunten.  Een goede voorbereiding is immers het halve werk. Bij de verkoop voorbereiding wordt inzicht verkregen in de waardebepalende factoren van de eigen onderneming, de deelgebieden die mogelijk nog aandacht vragen en wordt een verwachting geschetst over het verkoopproces. Zodra de eigenaar het inzicht heeft, kan hij of zij ook inzicht geven. Het geven van inzicht schept vertrouwen, en dat is nu precies wat een koper zoekt.

Waarde creëren

Een onderdeel van de voorbereiding is een indicatieve waardebepaling van de onderneming. Zodra de uitkomst van de berekening wordt besproken, komen de waardebepalende factoren aan bod. Dit geeft de eigenaar inzicht in de onderneming vanuit het perspectief van een koper. Als je weet welke factoren een rol spelen, kun je deze nog beïnvloeden. Stel je eens voor dat de 45% wordt teruggebracht tot 5%. Dat is nog eens een uitermate goede investering.

Waardevol inzicht

Het voorbereidingstraject kent meer facetten dan alleen waardecreatie. Voor de hand ligt dat de financiële administratie, management rapportages, personeelsadministratie en contractenregister up-to-date zijn. Maar denk ook eens aan de ondernemingsstrategie en noodzakelijke vervangings- of uitbreidingsinvesteringen. Het fiscaal en juridisch op de juiste wijze structureren van de verkoop is slechts een onderdeeltje van het geheel. Veel belangrijker is dat er na wordt gedacht over het profiel van de potentiële overname kandidaat en op welke wijze de eigenaar betrokken wil blijven bij de onderneming, zowel operationeel als financieel.

Inzicht verkregen

Al met al zijn er voldoende methoden om inzicht te geven in een realistische waarde, maar ook in de factoren die deze waarde beïnvloeden. De prijs komt tot stand door het geheel van het te verkopen object en niet alleen door een rekenexercitie. Als je jouw auto wilt inruilen, rijd je ‘m toch ook eerst door de wasstraat?

Waarde toevoegen

Bent u benieuwd naar de waarde van uw onderneming of wilt u van gedachte wisselen over verkoopklaar maken?
Neem dan contact op met uw relatiemanager of Matthijs van Amsterdam.

Deel dit bericht via