Blog Matthijs van Amsterdam

Gaat duurzaamheid de toekomst van jouw onderneming bepalen?

Algemeen, 02 februari 2023

De Europese Commissie heeft een voorstel aangenomen voor een Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) als onderdeel van de inspanningen om in 2050 de doelstelling van klimaatneutraliteit in de EU te behalen (Green Deal).

Vanaf 2024/2025 moeten alle grote ondernemingen jaarlijks duurzaamheidsindicatoren gaan rapporteren. Deze indicatoren zijn ingedeeld in ESG’s, environment, social en governance een soort “people, planet profit” die al in 1994 werd geïntroduceerd. De vrijblijvendheid is er voor grote ondernemingen inmiddels van af. De rapportage vereisten zijn veel, zwaar en heel breed.

Heeft deze ontwikkeling impact op het MKB?

Ja. Zodra jij als MKB ondernemer in de waardeketen zit van grote ondernemingen ofwel als jouw onderneming deel uitmaakt van de bedrijfskolom. Grote ondernemingen moeten een analyse doen die de “dubbele materialiteit” wordt genoemd: het effect van de onderneming op de omgeving en het effect van de omgeving op de onderneming. De omgeving kun je lezen als de bedrijfskolom. Het is dus niet onwaarschijnlijk dat ondernemingen bij u informatie uitvragen voor haar rapportages. Deze tendens zien wij al bij het MKB dat voor de overheid opdrachten uitvoert.

Mogelijk. Er zijn al berichten dat zodra de CSRD is getest bij de grote ondernemingen dat dit zal doorsijpelen naar het MKB. Dit zou dus in kunnen houden dat ook u over bijvoorbeeld 3 jaar wordt verplicht ESG’s te rapporteren. In wat voor vorm, frequentie of omvang is echter nog niet bekend. Maar wellicht goed om hier alvast rekening mee te houden in de strategische besluitvorming over: klimaat neutrale investeringen (elektrisch of waterstof), de keuze in de duurzame inkoopkanalen (bijvoorbeeld: Fairtrade of FSC-keurmerk) en personeelsbeleid (onder andere: diversiteit en gelijkheid).

Waarschijnlijk. Jaarlijks zal u een inschatting maken over de toekomstbestendigheid van het businessmodel van uw onderneming. Onze verwachting is dat duurzaamheid steeds hoger op de agenda komt, zowel mondiaal, nationaal als regionaal. De kans is aanwezig dat zodra u niet voldoet aan duurzaamheidseisen dit gevolgen heeft voor uw posities bij uw stakeholders. In het MKB zijn de bank en investeerders belangrijke stakeholders. De banken financieren inmiddels kantoren met een energielabel C al niet meer en bij investeerders is duurzaamheid een belangrijk onderdeel geworden van de investeringsbeslissing.

CSRD: een ver van je bed show of liggen de ESRS’s toch stiekem al op het nachtkastje? De ESRS staat in deze context echter niet voor de European Sleep Research Society maar ik doelde op de European Sustainability Reporting Standards, een uitwerking van de CSRD. Op 23 november 2022 zijn concept-ESRS’s gepubliceert en geven meer duidelijkheid over de inhoud van de duurzaamheidsverslaggeving.

Maar bij verslaggeving alleen blijft het niet. Neem de urgentietijdlijn duurzaamheid eens door en bekijk wat voor impact “duurzaamheid” heeft op jouw sector (link: sra_duurzaamheidstijdlijn_20-01-2023.pdf (nba.nl)).

Heeft u vragen over deze ontwikkelingen of wens je advies over het duurzaamheidsthema? Neem dan contact op met jouw relatiemanager.

Deel dit bericht via