Blog

Herfsttips

Fiscaal, 14 oktober 2014

Zoals u van ons gewend bent, ontvangt u eind november / begin december de eindejaarstips. Hierop vooruitlopend wijzen wij u op een aantal high lights van wat u dit najaar nog kunt doen om fiscaal voordeel te behalen.

Afkoop stamrecht
Alléén in 2014 kunt u nog gebruik maken van de 80% regeling voor het afkopen van uw stamrecht. Dit geldt zowel voor niet ingegane stamrechten als voor ingegane stamrechten. U betaalt dan over 80% van de afkoopwaarde belasting. Om deze regeling toe te passen, dient uw werkgever de ontslagvergoeding voor 15 november 2013 gestort te hebben. Of afkoop van het stamrecht gunstig is, hangt af van uw financiële situatie.

Dividenduitkering
Als uw B.V. zonder problemen dividend kan uitkeren, dan is het verstandig om dit nog dit jaar te doen. Over een dividenduitkering tot maximaal € 250.000 betaalt u dit jaar 22% inkomstenbelasting. Normaal is het tarief 25%. U kunt dus een voordeel behalen van maximaal € 7.500. Bent u gehuwd of hebt u een fiscaal partner, dan kunt u het voordeel verdubbelen tot maximaal € 15.000 door een dividend van maximaal € 500.000 uit te keren en daarvan € 250.000 toe te rekenen aan uw partner.

Schenking
Tot 31 december 2014 is de verhoogde vrijstelling in de schenkbelasting bij een schenking ad
€ 100.000 voor een eigen woning nog van toepassing. Bij deze schenking hoeft het niet te gaan om een schenking van een ouder aan een kind en de ontvanger hoeft niet tussen de 18 en 40 jaar te zijn. Dit betekent dat iedereen van een familielid of van een derde een schenking mag ontvangen van maximaal € 100.000. Dit bedrag is belastingvrij. De ontvanger moet het geld wel gebruiken voor de aanschaf, of de verbetering van de eigen woning of voor de aflossing van de eigen woningschuld. Van deze schenking dient voor 1 maart 2015 aangifte te zijn gedaan.

Nieuwe lening eigen woning in 2013
Voor een hypotheek die in 2013 is afgesloten gelden nieuwe regels. Renteaftrek is alleen nog mogelijk als deze in 30 jaar volgens een annuïtair schema volledig wordt afgelost. Om te kunnen beoordelen of de lening daar aan voldoet, heeft de Belastingdienst informatie nodig over onder andere de hoogte van de lening, de startdatum en looptijd van de lening, het rentepercentage en de aflossingsvorm. Heeft u de lening afgesloten bij een bank, dan geeft de bank deze gegevens automatisch door. Indien u de lening heeft afgesloten bij een familielid of de eigen B.V., dan dient u zelf deze informatie door te geven. Is in 2013 een voornoemde hypotheek afgesloten, dan moet middels een formulier de informatie worden ingestuurd bij het doen van de aangifte inkomstenbelasting 2013, maar uiterlijk voor 31 december 2014.

Belastingrente
In 2014 zijn de tarieven voor de belastingrente verhoogd. Het huidige tarief bedraagt voor de inkomstenbelasting 4% en voor de vennootschapsbelasting zelfs 8,15%. Verwacht u dat u op basis van het resultaat of inkomen over 2014 belasting moet (bij)betalen, dan kan het verstandig zijn om een verzoek voor een (extra) voorlopige aanslag in te dienen. Om belastingrente te voorkomen dient dit verzoek uiterlijk voor 1 mei 2015 te zijn ingediend.

Deel dit bericht via

Andere blogberichten in Fiscaal

Tien financiële zaken die je portemonnee raken vanaf 1 juli: van hogere accijns voor benzine en diesel tot stijging maximale leenrente 22 juni 2023 Halverwege het jaar passen veel bedrijven prijzen aan en veranderen er ook flink wat fiscale regelingen. Per 1 juli 2023 gaat onder meer de accijns op benzine, diesel en LPG omhoog en worden telefoonabonnementen duurder. Bedrijven, de fiscus en andere overheidsorganisaties passen vaak halverwege het jaar prijzen en tarieven aan. Dat kan flinke invloed hebben op je persoonlijke financiën. Per 1 juli 2023 staan er ook weer de nodige veranderingen op stapel, waarbij de inflatie nog altijd een hoofdrol speelt. Zo maken bijvoorbeeld telecombedrijven gebruik van een ‘inflatiecorrectie’ om prijzen van abonnementen aan te passen en hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld de huren. Lees verder
Wees stipt met de nakoming van de betalingsregeling voor Coronabelastingschulden om intrekking van de betalingsregeling te voorkomen 06 april 2023 Wij kunnen u adviseren over de voor u juiste aanpak! Zorg dat u niet te laat bent om actie hierin te ondernemen!

Tijdens de coronacrisis konden bedrijven ervoor kiezen om de betaling van hun belastingschulden tijdelijk uit te stellen. Ruim 266.000 ondernemers moesten vanaf 1 oktober 2022 met de aflossing van deze schulden starten. Inmiddels blijkt dat meer dan 103.000 ondernemers achterlopen met die aflossingen.
Lees verder