Blog Martine Schwagermann

Het is nog aantrekkelijker om een AOW’er in dienst te nemen!

Juridisch, 29 juni 2023

Het werken met een AOW-werknemer kent een aantal voordelen: zo geldt voor AOW-werknemers een ruimere ketenregeling (maximaal zes tijdelijke arbeidsovereenkomsten in maximaal vier jaar), en bedraagt de loondoorbetaling tijdens ziekte slechts 13 weken. Laatstgenoemde regel gaat echter als volgt wijzigen:

Per 1 juli 2023 hoeven werkgevers het loon van een AOW-gerechtigde werknemer nog maar zes weken door te betalen tijdens ziekte (in plaats van 13 weken).

Ziekteperioden relevant voor loondoorbetalingstermijn

Wilt u vaststellen of voor een zieke AOW-werknemer een loondoorbetalingstermijn van 6 weken of 13 weken geldt, dan zijn ook de regels voor het samentellen van ziekteperioden relevant. Als twee ziekteperioden elkaar met een onderbreking van minder dan 4 weken opvolgen, wordt dit namelijk gezien als één ziekteperiode. Dus als een AOW-werknemer enkele weken vóór 1 juli 2023 ziek wordt (en in dat geval dus nog wel maximaal 13 weken loon krijgt doorbetaald), herstelt binnen die 13 weken en zich vervolgens binnen 4 weken opnieuw ziek meldt, dan kan hij de termijn van 13 weken volmaken.

Soepelere re-integratieverplichtingen voor AOW-werknemer

Net zoals bij de 13 weken loondoorbetalingstermijn tijdens ziekte gelden ook bij de 6 weken loondoorbetalingstermijn tijdens ziekte soepelere re-integratieverplichtingen: zo hoeft een werkgever zich alleen te concentreren op de re-integratie van de AOW-werknemer in de eigen organisatie (1e spoor), dus niet (ook) bij een andere werkgever (2e spoor). Ook hoeft de werkgever met de werknemer geen plan van aanpak op te stellen.

Gedurende slechts 6 weken een opzegverbod wegens ziekte

De nieuwe termijn van zes weken is ook van toepassing op het opzegverbod tijdens ziekte. Dat betekent dat een werkgever de AOW-werknemer al na 6 weken kan ontslaan, ook als hij nog ziek is. Eindigt het arbeidscontract van de AOW-werknemer tijdens de loondoorbetalingsperiode, dan heeft hij recht op een Ziektewetuitkering. Maar per 1 juli 2023 dus ook voor maximaal 6 weken.

Vragen?

Mocht u over het bovenstaande vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de juridische afdeling via telefoonnummer 079-3445678 of via e-mail m.schwagermann@worrelljetten.nl.

Deel dit bericht via