Blog Gerard van der Lelie

Hoe kunt u uw studerende kinderen schulden vrij houden? Het kan belastingvrij.

Fiscaal, 03 december 2015

Wanneer jongeren de leeftijd van 18 jaar bereiken zijn zij voor de wet meerderjarig. Ouders zijn verplicht hun kinderen financieel te steunen tot hun 21ste verjaardag. Dit houdt in dat ouders hun kinderen ook na het bereiken van de leeftijd van 18 jaar moeten voorzien in de kosten van hun levensonderhoud en studie. Ouders kunnen de kosten van hun studerende kinderen die jonger zijn dan 21 jaar voldoen zonder dat er sprake is van een schenking.

Na het bereiken van de leeftijd van 21 jaar worden door de ouders betaalde studiekosten voor hun kinderen gezien als een schenking aan de kinderen.

De wet biedt u de volgende mogelijkheden om belastingvrij te schenken aan uw kinderen:

Ouders kunnen per jaar een bedrag van € 5.277 (2015) belastingvrij aan hun kinderen schenken, zonder dat hiervoor aangifte schenkbelasting hoeft te worden gedaan. Dit bedrag kan eenmalig verhoogd worden tot € 25.322 voor kinderen tussen de 18 en 40 jaar indien de schenking wordt gebruikt om de studie te bekostigen. Voorwaarde hierbij is dat er aangifte gedaan wordt van schenking waarbij er een beroep gedaan wordt op de verhoogde vrijstelling van € 25.322.

Volgen kinderen een dure studie, studiekosten hoger dan € 20.000, dan geldt een eenmalige belastingvrije schenking van € 52.752 (2015). Deze schenking dient notarieel te worden vastgelegd en geldt alleen voor een nog te volgen studie, dus niet voor de aflossing van bestaande studieschulden. Kinderen dienen, wanneer zij een vrijgestelde studieschenking ontvangen, bonnetjes bij te houden waarmee zij kunnen aantonen dat de schenking is besteed aan de studie.

Mocht u hierover vragen hebben, neemt u dan contact met ons op.

Deel dit bericht via