Blog Els Klootsema

Hulp nodig bij registratie UBO in het UBO-register?

Juridisch, 08 december 2022

UBO staat voor Ultimate Beneficial Owner, ofwel Uiteindelijk Belanghebbende. Een UBO is een natuurlijk persoon die de uiteindelijke eigenaar is van of zeggenschap heeft over een organisatie. Dit kunnen uiteraard ook meerdere personen zijn. Denk bijvoorbeeld aan iemand die een (indirect) belang heeft van meer dan 25% van de aandelen, van het stemrecht of van het eigendomsbelang.

Voor wanneer moet er actie ondernomen worden?
Sinds 27 maart 2022 is het voor de meeste ondernemingen verplicht om de UBO’s te registreren in het UBO-register bij de KVK.

Daarnaast kan het zijn dat ook uw bank en/of verzekeraar vraagt om de UBO(‘s) binnen uw organisatie(s) op te geven. Dit vloeit voort uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), waarin staat dat een Wwft-instelling onder meer verplicht is onderzoek te doen naar de identiteit van hun cliënten (ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme). De UBO-registratie bij de Wwft-instellingen moet zorgen voor transparantie in wie achter de schermen aan de touwtjes trekt. Criminelen kunnen hierdoor geen rookgordijn meer optrekken met een veelvoud aan juridische entiteiten.

Moeten alle ondernemingen hun UBO-opgeven?
Of u een UBO moet inschrijven hangt af van de rechtsvorm van de organisatie. Hier kunt u lezen welke organisaties wel en welke organisaties hun UBO moeten opgeven: UBO’s ingeschreven? Sinds 27 maart is het verplicht (kvk.nl) .

Niemand aan te wijzen als UBO?
Als er niemand binnen de organisatie als UBO is aan te wijzen, dan geldt het volgende. De UBO is dan de natuurlijke persoon (of personen) die behoort tot het hoger leidinggevend personeel van de vennootschap (in Nederland is dit bij een kapitaalvennootschap bijvoorbeeld het gehele bestuur). Er is dus altijd minimaal één UBO.

Gevolgen niet op tijd, onjuist of onvolledig registreren
Vanaf 27 maart 2022 zijn UBO-plichtige organisaties in overtreding als zij hun UBO’s nog niet, onjuist of onvolledig hebben ingeschreven. Bureau Economische Handhaving (BEH) van de Belastingdienst controleert hierop. Organisaties kunnen dan bijvoorbeeld een geldboete krijgen.

Om geen risico te lopen en ook om voorbereid te zijn op vragen van bijvoorbeeld een notaris in transacties kan men dus maar beter de UBO inschrijven. De tekenbevoegde persoon binnen de organisatie kan op deze website de opgave bij de KvK doen.

Laatste update inzake UBO-registratie
In Nederland is, in lijn met Europese wetgeving, een deel van de UBO-informatie toegankelijk voor het publiek. Op 22 november 2022 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie echter geoordeeld dat de publieke toegankelijkheid van het UBO-register ongeldig is, omdat het een ernstige inmenging in het recht op eerbiediging van het privéleven en in het recht op bescherming van persoonsgegevens is. Gezien deze uitspraak is de publieke toegankelijkheid tot UBO-informatie niet meer houdbaar. Naar aanleiding van deze uitspraak staan de UBO-gegevens in de KvK dan ook niet meer openbaar weergegeven en is het niet meer mogelijk om een KvK uittreksel UBO-register bij de KvK aan te vragen. Echter, dit ontslaat de ondernemingen niet van de verplichting om hun UBO(‘s) in het UBO-register te (blijven) registreren.

Hulp nodig?
De juridische afdeling van Worrell & Jetten verzorgt met grote regelmaat voor klanten de registratie van de UBO in het UBO-register. Mocht u twijfelen over wie de UBO in uw organisatie is of hulp nodig hebben bij de registratie, neem dan contact op met ons op via telefoonnummer 079-3445687 of via e-mail m.schwagermann@worrelljetten.nl. Wij helpen u hier graag mee

Deel dit bericht via