Blog Gerard van der Lelie

Huur woonhuis aftrekbaar voor zelfstandig ondernemer

Fiscaal, 23 augustus 2016

Bent u zelfstandig ondernemer en voert u de werkzaamheden (deels) uit vanuit uw huurwoning? Zo ja, dan hebben wij goed nieuws voor u.  De Hoge Raad heeft in haar arrest van 12 augustus 2016 beslist dat u de huur van de gehele woning in aftrek kunt brengen op de winst van uw onderneming. De huur komt overigens alleen voor aftrek in aanmerking als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • De oppervlakte van de gebruikte ruimte voor de onderneming dient minimaal 10 procent van de woning te zijn;
  • U dient daadwerkelijk (enige) werkzaamheden ten behoeve van uw onderneming te verrichten in uw huurwoning.
  • De keuze om de huur in aftrek te brengen op uw winst kunt u maar één keer maken; namelijk bij de start van uw onderneming of bij de aanvang van de huur. Als u eenmaal heeft gekozen om de huur niet in aftrek te brengen, dan kunt u de huur in de jaren daarna ook niet in aftrek brengen.

Als u de huurkosten in aftrek brengt, dient u wel rekening te houden met een bijtelling voor het privé gebruik van de woning. De bijtelling bedraagt 1,8% van de WOZ-waarde van uw huurwoning. Ook eventueel ontvangen huurtoeslag dient u dan bij de winst op tellen.

Update: Staatssecretaris Wiebes heeft op 25 oktober 2016 aangegeven dat hij voornemens is de aftrek voor ondernemers met een onzelfstandige werkruimte in een huurwoning te beëindigen. Hiermee reageert de Staatssecretaris op het arrest van de Hoge Raad van 12 augustus 2016. Als het plan van de Staatssecretaris wordt uitgevoerd betekent dit dat alle kosten voor een huurwoning met een onzelfstandige werkruimte niet meer aftrekbaar zijn. Hiermee zal ook een einde komen aan de verschillende behandeling tussen ondernemers met een huurwoning en een koopwoning.

Rekenvoorbeeld:

U gebruikt meer dan 10% van uw huurwoning ten behoeve van uw onderneming. U betaalt maandelijkse huurlasten van € 1.250 en heeft geen recht op huurtoeslag.
De WOZ-waarde van uw huurwoning bedraagt € 250.000.

 

Jaarhuur (12 * € 1.250) € 15.000,00
Af: Bijtelling (1,8% * € 250.000)           -/- €   4.500,00
Aftrekbare kosten € 10.500,00

Let op: De aftrekmogelijkheid geldt alleen voor zelfstandig ondernemers die werkzaamheden vanuit een huurwoning verrichten! Indien u in het bezit bent van een koopwoning van waaruit u werkzaamheden verricht,  dan verandert er naar aanleiding van het arrest van de Hoge Raad niets aan uw situatie.

 

Deel dit bericht via