Blog Frans Jetten

“Inkomen voor de rest van je leven”

Pensioenadvisering, 30 juni 2022

Pensioen is voor velen, vooral jongeren, nog altijd een soort “ver van mijn bed show”. Maar als je pensioen nu eens omschrijft als “inkomen voor de rest van je leven”, zoals ik laatst in een publicatie van Aegon Cappital tegenkwam, dan dringt het belang van een goede pensioenregeling wellicht beter door. Uiteraard begint “de rest van je leven” in dit verband pas ergens rond je AOW leeftijd, maar met de huidige levensverwachtingen heb je het toch al snel over een periode van 20 tot 25 jaar!

Door de Wet Toekomst Pensioenen (WTP), die inmiddels is ingediend bij de 2e kamer en die een beoogde ingangsdatum heeft van 1 januari 2023, is pensioen de laatste tijd weer steeds meer in de belangstelling. Dat zal uw werknemers ook niet ontgaan.

Door de WTP, met als belangrijkste kenmerk een gelijkblijvende en dus leeftijdsonafhankelijke beschikbare premie en een diensttijdonafhankelijk nabestaandenpensioen, worden pensioenregelingen straks eenvoudig vergelijkbaar en daarmee ook een belangrijk instrument in de strijd om de (schaarse) nieuwe werknemer.

Tegelijkertijd biedt de WTP ook een uitdaging richting uw bestaande werknemers. Zij zullen hun geliefde middelloonregeling zien verdwijnen of moeten overstappen van een stijgende premiestaffel naar een gelijkblijvend premiepercentage. De compensatie van vooral oudere werknemers wordt dan een belangrijk instrument. Wellicht biedt de overgangsregeling voor bestaande werknemers hier soelaas (voor hen mag de stijgende staffel worden gehandhaafd), maar dan heeft u weer wat uit te leggen aan uw jonge medewerkers die een nieuwe leeftijdsgenoot zien binnenkomen die een hogere pensioenpremie krijgt.

Kortom: een goede voorbereiding op de transitie naar de WTP is essentieel voor de te maken keuzes. Daarbij zult u uw medewerkers moeten betrekken bij dit proces (zij moeten immers akkoord gaan met de wijziging in hun belangrijkste secundaire arbeidsvoorwaarde) en is  uiteraard een goede communicatie hierover onontbeerlijk.

De WTP zal een belangrijke rol spelen in de Pensioen3daagse, die op 1,2 en 3 november wordt georganiseerd door het platform “Wijzeringeldzaken.nl”.

Tijdens deze 3-daagse zal Pensioenadvies Zoetermeer een spreekuur organiseren voor werkgevers om over deze problematiek vrijblijvend van gedachten te wisselen. Noteert u deze data alvast in uw agenda. De komende maanden zullen we u hierover nader informeren.

Wilt u niet wachten tot november? Een vrijblijvend gesprek kan natuurlijk ook eerder.

Meld u aan op info@pensioenadvieszoetermeer.nl.

Deel dit bericht via