Blog

Kindgebonden budget

Fiscaal, 19 december 2014

In onze eindejaarstips 2014 zijn wij kort ingegaan op de veranderingen in de toeslagen en het kindgebonden budget. Hierbij informeren wij u over de veranderingen voor het kindgebonden budget met ingang van 1 januari 2015.

Algemeen
Met ingang van 2015 verdwijnen tal van kindregelingen, zoals de ouderschapsverlofkorting, de aftrek levensonderhoud voor kinderen, de alleenstaande ouderkorting en de aanvulling op het minimuminkomen voor alleenstaande ouders. Daarnaast verdwijnen de tegemoetkomingen in de onderwijsbijdrage en schoolkosten en de tegemoetkoming ouders met thuiswonende gehandicapte kinderen. Sommige kindregelingen gaan op in het kindgebonden budget. Andere kindregelingen gaan op in de kinderbijslag. Voor 2015 zijn er nog 4 regelingen die ouders met kinderen financieel ondersteunen. Dat zijn: de kinderbijslag, het kindgebonden budget, de combinatiekorting en de kinderopvangtoeslag.

Onderstaand treft u de belangrijkste wijzigingen met ingang van 1 januari 2015 aan.

 • De bedragen van het kindgebonden budget voor de eerste twee kinderen gaan omhoog.
 • Een alleenstaande ouder ontvangt maximaal € 3.050 meer kindgebonden budget. Dit komt omdat de aanvulling op de minimumuitkeringen, die u voorheen kreeg van uw gemeente, de Sociale Verzekeringsbank of het UWV, door het kindgebonden budget wordt vervangen.
 • Het kindgebonden budget vervangt ook de alleenstaande ouderkorting welke u kreeg via uw aangifte inkomstenbelasting.
 • Indien u een alleenstaande ouder bent met een inkomen vanaf € 46.000, dan kunt u in 2015 ook kindgebonden budget krijgen.
 • Heeft u een kind van 16 of 17 jaar? Dan krijgt u vanaf 1 augustus 2015 meer kindgebonden budget. Vanaf deze datum vervangt het kindgebonden budget de tegemoetkoming in de onderwijsbijdrage en schoolkosten.
 • Heeft u een inkomen tot ongeveer € 23.000 en 2 of meer kinderen? Dan krijgt u meer kindgebonden budget.
 • In de volgende gevallen krijgt u minder kindgebonden budget:
  1. U hebt een toeslagpartner en 1 kind en uw gezamenlijke inkomen is hoger dan € 20.000.
  2. U hebt een toeslagpartner en 2 kinderen en uw gezamenlijke inkomen is hoger dan € 23.000.

Heeft u recht op kindgebonden budget? Dan krijgt u vanzelf van de Belastingdienst bericht. Indien u nog geen andere toeslag heeft, dan dient kindgebonden budget wel te worden aangevraagd. De Belastingdienst heeft dan namelijk te weinig gegevens om uw kindgebonden budget te kunnen berekenen. U moet het kindgebonden budget ook zelf aanvragen als uw kindgebonden budget in het verleden is gestopt. Indien u nog geen kindgebonden budget ontvangt en u denkt hiervoor in aanmerking te komen, dan kunne wij dit voor u beoordelen en een proefberekening maken.

Indien er iets in uw situatie verandert, dan is het verstandig om dit door te geven aan de Belastingdienst. Dit zorgt ervoor dat u achteraf niet in de problemen komt met het terugbetalen van toeslag of juist te weinig toeslag krijgt. Indien uw gezinssituatie of het inkomen van u en / of uw toeslagpartner wijzigt, dan is aanpassing van de toeslag dus aan te bevelen. Indien wij u behulpzaam kunnen zijn bij het opstellen van een proefberekening, om de hoogte van uw toeslag te berekenen, dan vernemen wij dat graag van u.

Mocht u hierover nog vragen hebben, neemt u dan gerust contact met ons op.
De inhoud van dit blog is algemeen van aard en er kunnen geen rechten aan worden ontleend. 

 

Deel dit bericht via