Blog Martine Schwagermann

Laat uw model-arbeidsovereenkomsten & personeelshandboek screenen en aanpassen

Juridisch, 04 juli 2022

Al eerder dit jaar hebben wij u uitgebreid geïnformeerd over deze wijzigingen. Maar hierbij wijzen wij u op de noodzaak tot aanpassing van uw personeelsdocumenten.

Vanaf 1 augustus 2022 moeten alle bestaande en nieuwe arbeidsovereenkomsten voldoen aan de nieuwe Wet Transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden.

Kortgezegd verandert het volgende:

  • Werkgevers mogen nevenwerkzaamheden niet meer verbieden
  • De verplichte studiekosten moeten door de werkgever betaald worden
  • Werkgever moet zijn werknemer(s) nog uitgebreider informeren

Nevenwerkzaamheden

Door de nieuwe wetgeving mogen werkgevers nevenwerkzaamheden niet meer verbieden. Alleen in uitzonderingssituaties zou een verbod op nevenwerkzaamheden nog mogelijk zijn. Het nevenwerkzaamhedenbeding in uw arbeidsovereenkomst moet derhalve aangepast worden.

Verplichte studiekosten moeten door de werkgever betaald worden

Als de wet of de cao voorschrijft dat een werknemer voor de uitoefening van zijn eigen functie een opleiding of cursus moet volgen, dan moet de werkgever deze studiekosten betalen. Een terugbetalingsregeling is voor dit soort verplichte studiekosten dus niet meer mogelijk. Hetzelfde geldt voor de studietijd: ook deze wordt betaald door de werkgever (studietijd = arbeidstijd). Uw studiekostenbeding danwel studiekostenovereenkomst zal hierop aangepast moeten worden.

Een uitgebreide informatieplicht voor werkgever

Werkgevers moeten hun werknemers voortaan ook informatie verschaffen over:

  • Arbeidstijden
  • Verlofregelingen
  • Proeftijd
  • Afzonderlijke loonbestanddelen, zoals toeslagen of bonussen
  • De procedure bij het beëindigen van het dienstverband (incl. opzegtermijnen)

Heeft u uw werknemer niet (volledig) geïnformeerd, dan kan u als werkgever aansprakelijk gesteld worden voor alle schade die hieruit voortvloeit.

 

TIP: laat uw model-arbeidsovereenkomst(en) en personeelshandboek door ons screenen. Voor haar klanten verzorgt Worrell & Jetten de screening tijdelijk vrijblijvend. Wilt u hiervan (eerder) gebruik maken of heeft u vragen of is advies gewenst? Neem dan contact op met onze juristen via 079-3445687.

Deel dit bericht via