Blog

Micro-entiteiten

Algemeen, 09 augustus 2016

Micro-entiteiten
Sinds 1 november 2015 bestaat er een nieuwe categorie rechtspersonen, de micro-entiteit. Deze wijziging is gebaseerd op Europese richtlijn 2013/34/EU van 26 juni 2013. Dit is dus oud nieuws. Nieuws dat eind 2015 behoorlijk wat stof deed opwaaien dat zelfs tot het begin tweede kwartaal 2016 duurde. Nu dat de stof gedaald is, zijn de gevolgen zichtbaar geworden.

De rechtspersoon wordt als micro-entiteit aangemerkt als op twee opeenvolgende jaren sprake is van minimaal twee van de drie volgende voorwaarden: balanstotaal van maximaal € 350.000, de netto-omzet bedraagt maximaal € 700.000 en het gemiddeld aantal medewerkers bedraagt minder dan 10. De schatting is dat 94,4% van de rechtspersonen zijn te kwalificeren als micro-entiteit. De kans is vrij groot dat uw rechtspersoon een micro-entiteit is. Onderstaand schetsen wij hierom in het kort wat de impact is van deze wetswijziging.

Vrijstelling!
Concreet houdt het in dat als de rechtspersoon voldoet aan de criteria er gebruik gemaakt kan worden van  vrijstellingen. De belangrijkste vrijstelling is de wijze van indeling van de jaarrekening. De jaarrekening van de micro-entiteit bestaat uit een beperkte balans en winst-en-verliesrekening, niet meer maar ook zeker niet minder. De waarderingsgrondslagen en de toelichting op de afzonderlijke posten ontbreken in het document. De sterk vereenvoudigde jaarrekening van de micro-entiteit biedt dus weinig inzicht en het is dus maar de vraag of u geholpen bent met deze vrijstelling.

bal

 

Lastenverlichting?
De micro-entiteit is in het leven geroepen met oog op lastenverlichting. Door de wetgever is de kostenbesparing bepaald op € 498. De kwalificatie van micro-entiteit ontslaat het bestuur van de rechtspersoon echter niet van de administratieplicht: het boekhouden en het doen van fiscale aangiften. De lastenverlichting zou dus in het proces van grootboekadministratie naar jaarrekening moeten zitten. Dit proces hebben wij nagenoeg geheel geautomatiseerd met behulp van slimme lean-and-mean software. Als we dan de output vergelijken, heeft de “old school” jaarrekening toch meer informatie waarde zonder dat hier weinig extra inspanning voor geleverd dient te worden. De Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants heeft namelijk besloten dat de regelgeving voor de micro- en kleine entiteiten gelijk is.

Inzichtvereiste?
Naast de informatiewaarde kent de jaarrekening van oudsher een verantwoordingsfunctie. Het doel van de jaarrekening is het verstrekken van informatie aan haar stakeholders over de financiële positie van een onderneming en de behaalde resultaten. Bij stakeholders kun je denken aan bankiers, investeerders, aandeelhouders en andere geïnteresseerden.  Het wettelijk vastgestelde model van de sterk vereenvoudigde jaarrekening van de micro-entiteit verschaft veelal niet het inzicht om op basis daarvan economische beslissingen te nemen.

Mogelijkheden!
De jaarrekening van de micro-entiteit biedt mogelijk wél voldoende informatie voor de zzp-er, de pensioen-bv, de stamrecht-bv of de beleggings-bv.  Neem gerust contact op met uw relatiebeheerder om te overleggen over de mogelijkheden en mogelijke besparingen die wij kunnen realiseren.

 

Deel dit bericht via