Blog Frans Jetten

Minder werken? Let op de consequenties voor uw pensioen

Pensioenadvisering, 12 mei 2015

Veel directeur-grootaandeelhouders met pensioen in eigen beheer besluiten op of vlak voor hun pensioendatum dat zij liever nog niet met pensioen gaan, maar nog langer door willen werken. Doordat zij langer doorwerken hebben zij vaak hun pensioen financieel nog niet nodig. Het is dan ook mogelijk om onder voorwaarden de pensioendatum uit te stellen. Dit uitstel is mogelijk tot maximaal 5 jaar na de ingangsdatum van de AOW.  Door het uitstel zal de hoogte van het pensioen toenemen.

Als een directeur-grootaandeelhouder besluit na zijn pensioendatum door te blijven werken, is uitstel van de pensioendatum echter niet noodzakelijk. Het is mogelijk om naast het salaris uit de B.V. een pensioenuitkering te ontvangen. Uitstel van de pensioendatum is echter alleen mogelijk indien en voor zover men in dienstbetrekking blijft. Indien een directeur-grootaandeelhouder besluit voor bijvoorbeeld 80% door te blijven werken na zijn pensioendatum, moet zijn pensioen voor 20% ingaan. De overige 80% van zijn pensioen mag uitgesteld worden. Indien men na de pensioendatum besluit voor 100% door te blijven werken en een jaar later besluit men om toch parttime te gaan werken, dan gaat alsnog een deel van het pensioen in. Besluit men bijvoorbeeld om 70% te gaan werken, dan dient het pensioen voor 30% in te gaan.

In plaats van uitstel van de pensioendatum kunnen directeur-grootaandeelhouders er ook voor kiezen hun pensioen eerder te laten ingaan dan de pensioendatum, bijvoorbeeld omdat men parttime wil gaan werken. Het pensioen zal in deze situatie uiteraard lager zijn dan op de pensioendatum. Vervroegen van (een deel van) het pensioen tot een leeftijd beneden de 60 jaar kan echter alleen als de economische activiteiten en daarmee het arbeidsinkomen dienovereenkomstig worden verminderd.

Kortom, indien men besluit parttime  te gaan werken, bedenk dan goed dat dit ook gevolgen heeft voor het pensioen. Of een directeur-grootaandeelhouder besluit het pensioen uit te stellen, eerder te laten ingaan en/of parttime te gaan werken is uiteraard afhankelijk van zijn financiële situatie.

Mocht u hierover nog vragen hebben, neemt u dan gerust contact met ons op.

 

Deel dit bericht via

Andere blogberichten in Pensioenadvisering