Blog

Naheffing inkomstenbelasting 2014

Fiscaal, 10 februari 2015

Vanuit de media heeft u wellicht gehoord dat de kans groot is dat u voor het jaar 2014 voor de inkomstenbelasting een naheffing kunt verwachten. Deze naheffing houdt verband met het feit dat de Belastingdienst de afbouw van de inkomensafhankelijke heffingskortingen niet tijdig heeft kunnen verwerken in haar systemen. Inmiddels is bekend geworden dat voor naheffingen inkomstenbelasting voor het belastingjaar 2014 generiek uitstel van betaling wordt verleend.

Dit generieke uitstel van betaling houdt in dat Iedereen, die een aanslag inkomstenbelasting 2014 krijgt met een dagtekening vanaf 1 mei 2015 tot en met 30 juni 2016, automatisch uitstel van betaling heeft. Dit uitstel duurt vier maanden en komt bovenop de bestaande betalingstermijn van zes weken. Naast de inkomstenbelasting wordt er ook uitstel van betaling verleend voor de aanslag premie zorgverzekeringswet 2014.

Gedurende dit uitstel wordt geen invorderingsrente in rekening gebracht. Uitstel van betaling wordt verleend voor zowel voorlopige als definitieve aanslagen. Wij wijzen u erop dat als niet binnen de verlengde termijn van het uitstel wordt betaald, er alsnog met terugwerkende kracht  invorderingrente (thans 4%) verschuldigd is. De Belastingdienst heeft aangegeven dat hier over wordt gecommuniceerd bij het op opleggen van de voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2015, de uitnodiging tot het doen van aangifte inkomstenbelasting 2014 en bij het opleggen van een aanslag inkomstenbelasting 2014 naar aanleiding van de aangifte. Echter, de Belastingdienst  geeft hierbij aan dat u zelf de termijn goed in de gaten moet houden. Betaalt u te laat dan betaalt u invorderingsrente over de gehele periode waarvoor u uitstel hebt gekregen.

Deel dit bericht via