Blog

De commotie inzake de naheffing inkomstenbelasting 2014 nader toegelicht

Fiscaal, 24 november 2014

Iedereen heeft het meegekregen via de media. Een groot deel van de Nederlanders krijgt over het jaar 2014 te maken met een naheffing inkomstenbelasting. Maar hoe komt dit nu eigenlijk? De commotie nader toegelicht.

Bij het opleggen van de definitieve aanslag inkomstenbelasting 2014 volgend jaar zal voor velen blijken dat deze aanslag hoger is dan verwacht of dat de teruggave lager is dan verwacht. Per 1 januari 2014 is namelijk een aantal belastingregels gewijzigd. Zo zijn de algemene heffingskorting en de arbeidskorting inkomensafhankelijk geworden. Dit betekent dat hoe meer inkomen u heeft, hoe lager deze heffingskortingen zijn. Als de heffingskorting lager is, betaalt u meer inkomstenbelasting.

Dit geldt voor iedereen die loon, een uitkering, winst uit onderneming of resultaat uit overige werkzaamheden heeft, waarbij het totale belastbare inkomen uit werk en woning hoger is dan € 19.645.

De wijzigingen betreffende de heffingskortingen werden pas definitief in de wet doorgevoerd nadat de belastingdienst de voorlopige aanslagen inkomstenbelasting voor het jaar 2014 had verstuurd en nadat de loonbelastingtabellen voor de loonadministratie voor het jaar 2014 gereed waren. Bij het verlonen van salaris of een uitkering kon dus geen rekening meer worden gehouden met deze wijzigingen. Ook de belastingdienst kon de opgelegde voorlopige aanslagen inkomstenbelasting 2014 niet meer wijzigen. Gevolg hiervan is dat bij personen met een belastbaar inkomen uit werk en woning boven de € 19.645 rekening is gehouden met een te hoog bedrag aan heffingskortingen en dat daardoor te weinig belasting is betaald of te veel belasting teruggekregen is.

Hoeveel bijbetaald zal moeten worden of hoeveel lager de teruggave zal zijn, is moeilijk te zeggen. Dit hangt af van de hoogte van het inkomen in 2014 en de hoogte van eventuele aftrekposten in de inkomstenbelasting. Ontvangt u in 2014 een bonus of een dertiende maand? Dan verhogen deze extra inkomensposten uw totale belastbare inkomen en worden daardoor uw heffingskortingen verlaagd. Heeft u in 2014 een extra aftrekpost in de inkomstenbelasting, dan kan dit weer een positieve invloed hebben op uw algemene heffingskorting.

Gezien het feit dat niet duidelijk is hoe hoog een ieders inkomen in 2014 zal zijn, is het dus nog niet exact te zeggen hoeveel mensen met bedoelde bijbetaling te maken krijgen en hoe hoog het bij te betalen bedrag aan belasting per persoon is. Wel is door de staatssecretaris toegezegd dat de betalingstermijn voor de over 2014 opgelegde definitieve aanslag inkomstenbelasting zal worden verlengd met vier maanden naast de normale betalingstermijn van zes weken en dat geen invorderingsrente in rekening zal worden gebracht.

De belastingdienst zal begin 2015 extra informatie verstrekken.

Mocht u hierover nog vragen hebben, neemt u dan gerust contact met ons op.
De inhoud van dit blog is algemeen van aard en er kunnen geen rechten aan worden ontleend. 

Deel dit bericht via