Blog

Onbelaste vergoeding laadpalen

Fiscaal, 11 maart 2014

Onbelaste vergoeding mogelijk ten aanzien van gemaakte elektriciteitskosten elektrische auto ?

In Nederland hebben een redelijk aantal werkgevers en directeur grootaandeelhouders (DGA’s) een elektrische/hybride auto en een laadpaal aangeschaft. Doorgaans schaft de werkgever de auto en de laadpaal aan en stelt deze ter beschikking aan zijn werknemer.
Het welbekende auto van de zaak principe. De laadpaal staat echter veelal thuis bij de werknemer geïnstalleerd en is aangesloten op het stroomnet van de woning van de desbetreffende werknemer.

Vooropgesteld wordt dat bij een auto van de zaak de kosten die een werknemer maakt ten behoeve van de auto onbelast kunnen worden vergoed. De elektriciteitskosten die de werknemer thuis maakt, kunnen derhalve eveneens onbelast worden vergoed. Hoe hoog dient de kostenvergoeding te bedragen? In beginsel komen de werkelijke gemaakte elektriciteitskosten (Kwh, zonder rekening te houden met de vaste lasten) die betrekking hebben op de ter beschikking gestelde elektrische/hybride auto voor vergoeding in aanmerking. De staatssecretaris van Financiën heeft echter ten aanzien van dergelijke kosten goedgekeurd dat een vaste kostenvergoeding eveneens mogelijk is. De werkgever dient dan de onbelaste kostenvergoeding, vooraf, te onderbouwen met een onderzoek naar de werkelijk gemaakte kosten.

En de door de werknemer betaalde btw op de elektriciteitskosten? Deze btw kan de werkgever niet aftrekken als voorbelasting.  Er bestaat namelijk geen recht op aftrek van voorbelasting, aangezien de nota niet op naam van de werkgever is gesteld.

mr. Remy Rozendaal

De inhoud van dit blog is algemeen van aard en er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Indien u concrete vragen heeft of advies wenst, kunt u vrijblijvend contact opnemen met Remy Rozendaal.

Deel dit bericht via