Blog Martine Schwagermann

Onderhandse schuldsanering – het onderzoeken waard!

Juridisch, 13 juni 2016

Verkeert een onderneming in structurele liquiditeitsproblemen en wordt zij als zodanig achtervolgd door een schuldenlast uit het verleden? Naast het saneren van het personeelsbestand, een beleidswijziging doorvoeren en snijden in overige kostenposten, kan het de moeite waard zijn om te onderzoeken of een onderhandse schuldsanering een optie is. Tegenwoordig komen dergelijke trajecten regelmatig voor in onze praktijk, veelal met succes. Soms staat de onderneming op het randje van de afgrond en dreigt een faillissement en is een crediteurenakkoord een laatste redmiddel.  Maar het komt ook voor dat de onderhandse schuldsanering als financieringsmiddel wordt gebruikt. In alle gevallen wordt er sowieso een langdurige, stabiele, basis gelegd voor de onderneming voor de toekomst. Een degelijke voorbereiding is daarbij wel een must.

Het is raadzaam dat u de uitvoering van de schuldsanering overlaat aan een gespecialiseerd kantoor, zoals Worrell & Jetten. Specialistische juridische en financiële kennis, een goede strategiebepaling, adequaat handelen en onderhandelingsvaardigheden zijn daarbij essentieel.

Veelal is de Belastingdienst de grootste schuldeiser en heeft deze een preferente positie. Daarnaast  spelen de concurrente (handels)crediteuren, (eventueel) de bank en het pensioenfonds een belangrijke rol in dit traject. Bepaald zal moeten worden of u met bepaalde crediteuren verder wilt of dat zij onmisbaar zijn voor uw bedrijfsvoering. Bij het saneren van schulden van een bedrijf dat in financiële moeilijkheden verkeert is het hoofddoel dat de totale schuld wordt gereduceerd. Soms is een percentage van 15% al voldoende om tot een onderhands akkoord te komen met alle schuldeisers. De hoogte van het percentage zal afhankelijk van de omstandigheden en mogelijkheden moeten worden vastgesteld. Aangezien de Belastingdienst preferent schuldeiser is, zal de fiscus het dubbele percentage dienen te ontvangen van wat de concurrente crediteuren zal worden aangeboden. Als aan de voorwaarden wordt voldaan, werkt de Belastingdienst veelal goed mee. Van belang is dat de afspraken richting de Belastingdienst wel worden nagekomen. Zo is één van de voorwaarden dat lopende verplichtingen worden bijgehouden.

Het saneren van schulden gaat niet altijd zonder slag of stoot. Sommige crediteuren hebben versterkte verhaalsmogelijkheden, zoals een eigendomsvoorbehoud. Juist een specialist weet eventuele hobbels glad te strijken en overeenstemming te bereiken. Want om tot een schuldsanering te komen moeten wel alle schuldeisers akkoord gaan. Op het moment dat er één schuldeiser niet instemt ontstaat er namelijk een probleem. Aan de andere kant is er natuurlijk in sommige gevallen wel een drukmiddel; immers indien schuldeisers niet akkoord willen gaan, is een faillissement veelal onafwendbaar en in een faillissementsscenario wordt er vaak niets uitgekeerd..

Communicatie is van groot belang in schuldsaneringstrajecten, maar ook kennis hebben van de onderneming/branche. Er is dan ook meer nodig dan alleen juridische kennis. De meeste successen hangen zoals eerder benoemd samen met een goede strategiebepaling, adequaat handelen en goede onderhandelingsvaardigheden. Bovendien blijft het mensenwerk met veel emotie. De juristen van Worrell & Jetten onderzoeken graag voor u of een schuldsaneringstraject haalbaar is voor uw onderneming. Mogelijk kunt u een frisse herstart met uw onderneming maken zodat u weer gezond kunt ondernemen en vooruit kunt kijken!

 

Deel dit bericht via