Blog Wim Huurman

Ontslag versoepeld en Arbeidsongeschiktheid verzwaard!

HRM, Salaris & Advies, 21 oktober 2014

Iedere werkgever is inmiddels (al dan niet door schade en schande) wel bekend met het feit dat je een goed dossier moet hebben wil je een werknemer kunnen ontslaan. Per begin komend jaar treedt de Wet Werk en Zekerheid in werking waarbij per 1 juli 2015 het ontslagrecht wordt aangepast. Hierbij zullen de ontslagvergoedingen aanmerkelijk lager worden, maar zijn er wel wat juridische risico’s.

Waar de arbeidsmobiliteit lijkt te gaan verbeteren is er een sluimerend proces ontstaan waarbij de risico’s en financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid voor de werkgever steeds groter worden. Vaak veel groter dan die van een ontslagvergoeding.

Wist u dat veel ondernemers arbeidsongeschiktheid wel drempelverhogend en curatief beetpakken, maar vrijwel nooit preventief?

Wist u dat het UWV steeds vaker loonsancties oplegt aan werkgevers als een kleine stap in het re-integratieproces niet of te laat is ingezet?

Bent u op de hoogte van wanneer u welke acties moet ondernemen bij re-integratie?

Wist u dat niet uw arbodienst verantwoordelijk is voor de re-integratie, maar uzelf? En dat het met regelmaat voorkomt dat een werkgever een loonsanctie opgelegd krijgt, terwijl de arbodienst inschatte dat het dossier goed was?

Wist u dat u bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur u nog een financieel risico loopt bij ziekmelding van een werknemer nadat deze binnen 4 weken na uit dienst treden ziek wordt?

Bent u bekend met regelingen als WAJONG/loondispensatie, WSW-indicatie, no-risk polis?

Nu kan u denken dat vragen stellen gemakkelijk is. Dat is waar, maar net als dat Plato Socrates tot wijsheid bracht door het stellen van juiste vragen willen wij ook u helpen.

 

 

Deel dit bericht via