Blog Frans Jetten

Pensioen en AOW akkoord

Pensioenadvisering, 24 juni 2019

Het kabinet heeft samen met werkgevers- en werknemersorganisaties en de SER een principeakkoord bereikt over een toekomstbestendig en evenwichtig pensioenstelsel. Dit meldden we u vorige week ook al maar inmiddels zijn ook de leden van de vakbonden akkoord.

Wat gaat veranderen?

  • De AOW leeftijd gaat minder snel stijgen. De AOW leeftijd wordt twee jaar vastgezet op 66 jaar en 4 maanden. Daarna stijgt de AOW leeftijd naar 66 jaar en 7 maanden in 2022, 66 jaar en 10 maanden in 2023 en 67 jaar in 2024. Vanaf 2025 zal de AOW leeftijd niet 1 jaar stijgen per jaar dat mensen langer leven maar 8 maanden.
  • Het pensioen wordt persoonlijker en transparanter doordat de opbouw meer gaat aansluiten bij de premie die mensen inleggen.
  • Het pensioen wordt sneller aangepast aan de economische situatie: sneller verhogen in goede, en sneller verlagen in slechte tijden.
  • Er komt ruimte voor werkgevers en werknemers om mensen met zwaar werk eerder te laten stoppen met werken.
  • Er komt een wettelijke verzekeringsplicht tegen het arbeidsongeschiktheidsrisico voor zelfstandige ondernemers.
  • Mensen krijgen meer flexibiliteit bij het opnemen van hun pensioen. Mensen kunnen straks maximaal 10% van het door hen opgebouwde pensioen opnemen om bijvoorbeeld hun hypotheek af te betalen.

Het kabinet, sociale partners en pensioenuitvoerders gaan de afspraken gezamenlijk uitwerken. Het wetsvoorstel inzake de afspraken over de AOW leeftijd is al ingediend!! Deze maatregelen moeten immers op 1 januari 2020 ingaan. Het nieuwe pensioenstelsel moet twee jaar later ingaan.

Heeft u vragen? We helpen u graag verder. Info@pensioenadvieszoetermeer.nl

Deel dit bericht via

Andere blogberichten in Pensioenadvisering