Blog Frans Jetten

Pensioen in Eigen Beheer……..Eindelijk duidelijkheid?

Pensioenadvisering, 17 november 2015

Pensioen staat momenteel hoog op de politieke agenda. En dan hebben we het niet alleen over de problematiek van kortingen op pensioenen of hoge premies voor de vele werknemers in Nederland. Ook het Pensioen in Eigen Beheer (PEB) staat de laatste jaren volop in de kijker. De Belastingdienst zou er eigenlijk het liefst vanaf willen. Staatssecretaris Wiebes en zijn voorganger Weekers hebben in diverse brieven al aangegeven dat de problematiek “moeilijk”is maar uiteindelijk is de wens om tot een oplossing te komen groot.

Brief van Wiebes
Afgelopen zomer kwam dan eindelijk de lang verwachte derde brief van staatssecretaris Wiebes. Hierin worden twee verschillende varianten uitgewerkt om de knelpunten van PEB  (o.a. dividend uitkeren) op te lossen. De Oudedags Bestemmings Reserve (OBR) en het Oudedags Sparen in Eigen Beheer (OEB of OSEB).In beide oplossingsrichtingen wordt de mogelijkheid geboden om de fiscale pensioenreserve zonder heffing over te zetten naar de nieuwe variant. Ook wordt (terloops) de mogelijkheid van afschaffen van (of uitfaseren zoals Wiebes het noemt) aangehaald. In het oktobernummer van Het Register hebben Bas Kortenbach en Frans Jetten hier een uitgebreid artikel over geschreven, waarin ook het voor de praktijk zeer belangrijke overgangsrecht wordt besproken.

Lees het artikel in Het Register 05 2015

Behandeling Tweede Kamer
Op 24 september jl. heeft Wiebes overlegd met vertegenwoordigers uit de Tweede Kamer. Tijdens dit overleg werd duidelijk dat de OBR op weinig steun kan rekenen. Blijft over: de OEB en eventueel afschaffen (met een vergelijkbare 80% regeling als bij Levensloop en Stamrechten die tijdens dit overleg plotseling naar voren kwam). Wiebes heeft toegezegd om in december met een concrete uitwerking te komen.

Lobby
Inmiddels is er al een lobby op gang gekomen om in ieder geval een vorm van sparen in eigen beheer te handhaven. Dat lijkt er op te wijzen dat Oudedagssparen in Eigen Beheer de voorkeur gaat krijgen. Ergens tussen de pepernoten en het kerstdiner weten we meer.

Vragen? Neem dan contact op met Frans Jetten

Deel dit bericht via

Andere blogberichten in Pensioenadvisering