Blog Frans Jetten

Pensioenakkoord

Pensioenadvisering, 06 juni 2019

Hoofdlijnen van het pensioenakkoord

Het kabinet, mede gesteund door Groen Links en de PvdA, heeft een principe akkoord bereikt met werkgevers en werknemers over de herziening van het pensioenstelsel. Na een lange discussie (ruim 9 jaar!!) lijkt er nu eindelijk een doorbraak te zijn. Maar…… FNV en CNV gaan eerst nog (met een neutraal advies!) hun leden raadplegen voordat er een definitief besluit valt. Dus we mogen niet te vroeg juichen. Na 15 juni weten we meer.

De hoofdlijnen van het akkoord zijn als volgt:
In 2020 en 2021 wordt de AOW-leeftijd bevroren op 66 jaar en 4 maanden. Daarna stijgt de AOW-leeftijd geleidelijk naar 67 jaar in 2024 (was 2021). Na 2024 zal de AOW-leeftijd verder stijgen afhankelijk van de levensverwachting waarbij een stijging van de levensverwachting met 1 jaar leidt tot een stijging van de AOW-leeftijd met 8 maanden (was 1 op 1).

Daarnaast komt er een regeling om werknemers in “zware beroepen” tot 3 jaar eerder met pensioen te laten gaan en komt er een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ZZP’ers.
Er komen naar verwachting twee soorten pensioencontracten: In het ene contract worden risico’s met elkaar gedeeld, in het andere contract zijn de risico’s individueler. Ook zullen er meer oplossingen komen voor flexibele opname van het pensioenkapitaal. Doelstelling van één en ander is mede dat pensioenfondsen lagere buffers nodig hebben (en daardoor niet hoeven te korten).

Een stuurgroep van kabinet en sociale partners gaat het pensioenakkoord verder uitwerken. De AOW maatregelen zullen naar verwachting op korte termijn worden doorgevoerd.

Heeft u vragen over het pensioenakkoord of over de gevolgen voor uw eigen pensioenregeling? Onze mensen van Pensioenadvies Zoetermeer (info@pensioenadvieszoetermeer.nl) helpen u graag verder.

 

Deel dit bericht via

Andere blogberichten in Pensioenadvisering