Blog Frans Jetten

Pensioencommunicatie is essentieel voor u en uw werknemers

Pensioenadvisering, 17 juli 2019

Pensioen is de laatste tijd veelvuldig in het nieuws. Met name de dekkingstekorten bij pensioenfondsen, de lage rente, het pensioenakkoord en de veranderingen in de AOW-leeftijd komen daarbij met grote regelmaat naar voren. Toch leeft pensioen niet bij het merendeel van de deelnemers. “Het is nog ver van mijn bed” of “ik heb er toch geen invloed op” zijn daarbij veel gehoorde opmerkingen. Ook veel werkgevers denken dat het bij het afsluiten van een pensioenverzekering wel goed geregeld is.

Niets is echter minder waar. Bij veel beschikbare premieregelingen heeft de werknemer wel degelijk invloed op de uitkomsten van zijn pensioen. Maar dan moet hij er wel actief mee aan de gang. Uit onderzoek van Netspar, een onafhankelijke stichting die veel onderzoek doet naar de financiering van de “oude dag”, blijkt dat pensioencommunicatie een grote kans biedt om de motivatie van pensioendeelnemers te vergroten en informatie begrijpelijker en beter vindbaar te maken. Vooral persoonlijke interactie met de deelnemers wordt gezien als de beste vorm van pensioencommunicatie maar die wordt in de praktijk nog maar mondjesmaat toegepast.

Ook de werkgever heeft een belangrijke rol in de (sinds 1 juli 2015 !) verplichte pensioencommunicatie. Wijzigingen in persoonlijke omstandigheden van de werknemer (baanwissel, scheiding, arbeidsongeschiktheid e.d.) vragen om actie. Maar ook de mogelijke terugval in inkomen op pensioendatum is iets waar de werknemer nu mee aan de gang moet.

Een goede pensioencommunicatie is bij al deze zaken essentieel. Pensioenadvies Zoetermeer kan u daarbij helpen.

info@pensioenadvieszoetermeer.nl

Deel dit bericht via

Andere blogberichten in Pensioenadvisering