Blog Stefan van der Vlist

Terugvragen btw bij ‘oninbare’ vorderingen

Fiscaal, 30 maart 2018

De wetgeving voor het terugvragen van btw op oninbare vorderingen is per 1 januari 2017 gewijzigd. Het recht op teruggaaf van btw ontstaat sindsdien op het moment dat de vordering één jaar na de betalingstermijn nog niet is voldaan.

Voorbeeld: U hebt een vordering met factuurdatum 1 januari 2017. De betalingstermijn eindigt op 31 januari 2017. Indien de vordering op 31 januari 2018 nog niet door uw afnemer is voldaan, hebt u vanaf dat moment recht op teruggaaf van de btw. Het verzoek om teruggaaf dient u in de btw aangifte over het eerste kwartaal van 2018 op te nemen (of bij maandaangiften: januari 2018)

Let op: Heeft u onbetaalde vorderingen van vóór 1 januari 2017? Deze worden geacht per 1 januari 2018 niet meer te worden betaald. De btw op deze vorderingen dient derhalve in de eerste btw- aangifte over het jaar 2018 te worden teruggevraagd!

Let op: Bent u een betalingsregeling overeengekomen met uw afnemer? Dan kunt u de btw niet meer terugvragen, omdat de factuur geacht wordt volledig te zijn voldaan.

Let op: Gaat uw afnemer failliet binnen de periode van één jaar? Dan dient de btw al te worden teruggevraagd in btw-aangifte over het tijdvak waarin uw afnemer in staat van faillissement is verklaard.

Het is belangrijk dat u de btw terugvraagt in de btw-aangifte over het tijdvak waarin uw recht op teruggaaf is ontstaan. De Belastingdienst kan uw btw-teruggaaf weigeren indien u deze in een later tijdvak aangeeft. Het is dan ook van belang dat u een goede debiteurenadministratie bijhoudt.

De teruggaaf dient in de aangifte omzetbelasting te worden opgenomen als aftrekbare voorbelasting (vraag 5b van de aangifte) of als negatieve omzet met het daarbij behorende negatieve bedrag aan btw (vraag 1a of 1b van de aangifte).

De termijn van één jaar geldt overigens ook in de omgekeerde situaties; namelijk als u de btw op een factuur als voorbelasting in aftrek heeft gebracht maar deze factuur na één jaar na factuurdatum nog niet hebt betaald. De eerder afgetrokken btw dient nu te worden gecorrigeerd in de eerstvolgende btw-aangifte. Bij vragen kunt u contact met ons opnemen.

Deel dit bericht via