Blog

Toeslagen

Fiscaal, 17 december 2014

In onze eindejaarstips 2014 zijn wij kort ingegaan op de veranderingen in de toeslagen en het kindgebonden budget. Hierbij informeren wij u over de veranderingen voor de toeslagen met ingang van 1 januari 2015.

Algemeen
De toeslagen voor 2015 worden door de Belastingdienst berekend op grond van het (geschatte) inkomen voor het jaar 2014. Bij de berekening van de toeslag wordt reeds vanaf het jaar 2013 naar uw vermogen in box 3 (sparen en beleggen) gekeken. Voor het jaar 2015 zijn de vrijstellingsgrenzen voor uw vermogen in box 3 (sparen en beleggen) verhoogd. Voor de huurtoeslag mag uw vermogen niet hoger zijn dan € 21.330 per persoon. Voor de zorgtoeslag en het kindgebonden budget mag het vermogen niet hier zijn dan € 103.423 indien u alleenstaand bent en € 124.753 indien u een toeslagpartner heeft. Voor AOW-gerechtigden gelden andere vrijstellingen.

Indien u groene beleggingen heeft, krijgt u in de aangifte inkomstenbelasting hiervoor een vrijstelling. Echter, voor de berekening van de toeslag telt het bedrag van de groene beleggingen mee voor uw vermogen in box 3 (sparen en beleggen). Is uw vermogen dus hoger dan de genoemde vermogensvrijstellingen, dan heeft u geen recht meer op toeslag.

Vanaf 2015 ontvangt u de voorschotbeschikkingen voor de toeslagen niet meer post, maar via uw inbox op www.mijntoeslagen.nl.

Zorgtoeslag
Het kabinet heeft aangegeven een beleid te willen voeren waarbij gestreefd wordt minder zorgtoeslag uit te keren. Indien het inkomen hoger is dan € 26.316 (€ 32.655 indien u een toeslagpartner heeft) ontvangt u geen zorgtoeslag meer. Alleen belastingplichtigen die minder verdienen dan het wettelijk minimumloon ontvangen een hogere zorgtoeslag aangezien zij relatief veel van hun inkomen kwijt zijn aan de zorgpremie en het eigen risico. Ontvangt u momenteel zorgtoeslag, maar heeft u op grond van het bovenstaande voor het jaar 2015 hier geen recht meer op, dan adviseren wij u de zorgtoeslag stop te zetten. Wij zijn u hierbij graag behulpzaam.

Huurtoeslag
Behoudens dat uw vermogen voor 2015 niet hoger mag zijn dan € 21.330 per persoon, wijzigen de voorwaarden om in aanmerking te komen voor deze toeslag niet.

Kinderopvangtoeslag
Doordat de kosten voor kinderopvang stijgen, gaat het maximumuurtarief omhoog. Dit hangt af van de soort opvang. Indien u in 2015 stopt met werken of u wordt werkloos, dan heeft u 6 maanden recht op kinderopvangtoeslag. Dit was 3 maanden. Gaat u binnen deze 6 maanden niet meer werken of geen opleiding, inburgeringscursus of traject naar werk volgen, dan heeft u na deze 6 maanden geen recht meer op kinderopvangtoeslag. U moet dan de kinderopvangtoeslag stopzetten.

Er zijn uitzonderingen waarbij de kinderopvangtoeslag voor 31 december 2015 stopgezet dient te worden. Heeft u meer kinderen die naar de kinderopvang gaan? Voor het kind met de meeste opvanguren krijgt u een lagere vergoeding. Heeft u kinderen met evenveel opvanguren en zijn de kosten niet even hoog? Dan krijgt u voor het kind met de hoogste kosten een lagere vergoeding. Dit was voorheen het kind met de laagste kosten. Hierdoor kunt u iets minder kinderopvangtoeslag krijgen.

Let op: indien u geen kinderopvangtoeslag heeft, dient u deze toeslag aan te vragen binnen 3 maanden na de maand waarin uw kind voor het eerst naar de opvang gaat. Wacht dus niet te lang met aanvragen, want anders loopt u deze toeslag mis.

Mocht u hierover nog vragen hebben, neemt u dan gerust contact met ons op.
De inhoud van dit blog is algemeen van aard en er kunnen geen rechten aan worden ontleend. 

Deel dit bericht via

Andere blogberichten in Fiscaal

Tien financiële zaken die je portemonnee raken vanaf 1 juli: van hogere accijns voor benzine en diesel tot stijging maximale leenrente 22 juni 2023 Halverwege het jaar passen veel bedrijven prijzen aan en veranderen er ook flink wat fiscale regelingen. Per 1 juli 2023 gaat onder meer de accijns op benzine, diesel en LPG omhoog en worden telefoonabonnementen duurder. Bedrijven, de fiscus en andere overheidsorganisaties passen vaak halverwege het jaar prijzen en tarieven aan. Dat kan flinke invloed hebben op je persoonlijke financiën. Per 1 juli 2023 staan er ook weer de nodige veranderingen op stapel, waarbij de inflatie nog altijd een hoofdrol speelt. Zo maken bijvoorbeeld telecombedrijven gebruik van een ‘inflatiecorrectie’ om prijzen van abonnementen aan te passen en hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld de huren. Lees verder
Wees stipt met de nakoming van de betalingsregeling voor Coronabelastingschulden om intrekking van de betalingsregeling te voorkomen 06 april 2023 Wij kunnen u adviseren over de voor u juiste aanpak! Zorg dat u niet te laat bent om actie hierin te ondernemen!

Tijdens de coronacrisis konden bedrijven ervoor kiezen om de betaling van hun belastingschulden tijdelijk uit te stellen. Ruim 266.000 ondernemers moesten vanaf 1 oktober 2022 met de aflossing van deze schulden starten. Inmiddels blijkt dat meer dan 103.000 ondernemers achterlopen met die aflossingen.
Lees verder