Blog Martine Schwagermann

Vakantierechten 2022

Juridisch, 30 juni 2022

De zomervakantie is inmiddels weer begonnen. Mogelijk hebben uw werknemers nog veel vakantiedagen niet opgenomen (door corona-lockdowns of door langdurig arbeidsongeschiktheid). In dit artikel worden de meest frequent gestelde vragen over vakantie behandeld.

 

Kunnen vakantiedagen vervallen?

Vakantiedagen kunnen vervalen, maar niet automatisch: bespreek dit altijd eerst met uw werknemers.

Op onze website kunt u lezen wanneer wettelijke vakantiedagen kunnen vervallen en wanneer bovenwettelijke vakantiedagen: Wettelijke vakantiedagen 2018 vervallen op 1 juli – Worrell & Jetten (worrelljetten.nl) .

Het opnemen van vakantie is niet alleen in het belang van de werknemer, maar ook in het belang van de werkgever. Werknemers die te weinig rust nemen zijn immers vatbaarder voor ziekte, waardoor de kans op uitval groter is. In ieder geval mag u de vakantiedagen pas laten vervallen als de werknemer tijdig en actief hierover wordt geïnformeerd.

TIP: heeft u werknemers met een flink overschot aan vakantiedagen? Wijs hen dan er op dat het de bedoeling is dat deze dagen jaarlijks worden opgenomen. Doe dit in een e-mail zodat u later altijd kunt bewijzen dat die mededeling is gedaan. Ga zo nodig samen zitten om te kijken wanneer de vakantie kan worden ingepland.

 

Mag een werknemer een geplande vakantie intrekken?

Wanneer een werknemer zijn/haar geplande vakantie wil intrekken, dan mag een werkgever een dergelijk verzoek alleen weigeren als hij daar een zwaarwegend bedrijfsbelang voor heeft. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Het is rooster technisch niet mogelijk alle vakanties op te schuiven, of
  • Er ontstaan later in het jaar problemen met te veel vakantiedagen die nog opgenomen moeten worden.

Wilt u het intrekkingsverzoek afwijzen? Doe dit dan schriftelijk en gemotiveerd. Hiermee voorkomt u dat de werknemer de vakantiedagen behoudt voor later.

TIP: laat uw reacties richting werknemer eerst controleren door een jurist. Onze juristen zijn u hierbij graag van dienst. Of wilt u even sparren over hoe u uw reactie richting werknemer moet insteken? Neem dan contact met ons op via 079-3445687.

 

Werknemer wordt ziek tijdens vakantie, hoe zit dat?

Wat als uw werknemer op vakantie is gegaan en tijdens zijn/haar vakantie ziek wordt? Zijn dit dan ziektedagen of vakantiedagen? In deze situatie gelden de dagen dat werknemer tijdens vakantie ziek is als ziektedagen. De wet bepaalt namelijk dat de loondoorbetalingsverplichting van de werkgever bij ziekte voor gaat. Voorbeeld: een werknemer heeft twee weken vakantie. Tijdens de tweede week van de vakantie wordt werknemer ziek. In dit voorbeeld geldt de eerste week als vakantiedagen, en de dagen waarop werknemer in de tweede week ziek was als ziektedagen. Bespreek met werknemer welke dagen u afboekt als vakantiedagen en welke dagen als ziektedagen.

Werknemer is arbeidsongeschikt en wil op vakantie gaan. Mag dat?

Voorbeeld: een werknemer is arbeidsongeschikt (heeft een burn-out), maar wil op vakantie gaan. Mag dat? Tijdens zijn/haar arbeidsongeschiktheid mag de werknemer op vakantie gaan. De werkgever kan hier zelfs baat bij hebben, want dit kan helpen bij het tegengaan van een stuwmeer aan vakantiedagen, die bij (langdurige) arbeidsongeschiktheid zou kunnen ontstaan. Wanneer een werknemer tijdens zijn arbeidsongeschiktheid op vakantie wil gaan, dan moet dat eerst overlegd worden met de bedrijfsarts, want de vakantie mag de re-integratie niet vertragen of belemmeren. Vervolgens moet de werknemer ook overleggen met de werkgever: ook de werkgever moet namelijk akkoord zijn. Als alle seinen op groen staan, dan kan de zieke werknemer op vakantie gaan en gelden deze dagen als vakantiedagen (en dus niet als ziektedagen).

Heeft u vragen of advies nodig? Onze juristen helpen u graag en zijn bereikbaar via 079-3445687.

Deel dit bericht via