Blog Martine Schwagermann

Vanaf 2 augustus 2022 deels betaald ouderschapsverlof

Juridisch, 06 mei 2022

Op dit moment is ouderschapsverlof in Nederland onbetaald. Werknemers hebben momenteel recht op 26 weken onbetaald ouderschapsverlof in de eerste acht levensjaren van het kind. Dit ligt alleen anders indien aanvullende afspraken zijn gemaakt in bijvoorbeeld de arbeidsovereenkomst of in een cao.

In 2019 nam de Europese Unie de Richtlijn (EU) 2019/1158 aan. Deze richtlijn verplicht lidstaten tot het invoeren van twee maanden (geheel of gedeeltelijk) betaald ouderschapsverlof. Dit om het evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders te verbeteren. Zo moet het aantrekkelijker worden voor ouders om ouderschapsverlof op te nemen, om zo ouders meer ruimte te geven om werken en zorgen te combineren.

De Wet betaald ouderschapsverlof implementeert deze richtlijn voor Nederland. Op grond van deze wet is vanaf 2 augustus 2022 het ouderschapsverlof maximaal 26 weken, waarvan 9 weken gedeeltelijk betaald (middels een UWV-uitkering) en 17 weken onbetaald.

Het ouderschapsverlof moet worden opgenomen in de eerste 8 levensjaren van het kind. De eerste 9 weken zijn alleen dan gedeeltelijk betaald als deze worden opgenomen in het eerste levensjaar van het kind. De resterende (onbetaalde) 17 weken kunnen worden opgenomen tot het achtste levensjaar van het kind.

De wet verplicht werkgevers niet tot doorbetaling van het loon. In plaats daarvan krijgen werknemers recht op een uitkering van het UWV, die de werkgever dient aan te vragen. De hoogte van de uitkering tijdens het betaald ouderschapsverlof is 70% van het dagloon van de werknemer. Dit dagloon is nooit hoger dan 70% van het maximumdagloon. In de cao of arbeidsovereenkomst is mogelijk geregeld dat de uitkering betaald ouderschapsverlof aanvult.

Meer informatie over het gedeeltelijk betaalde ouderschapsverlof is te vinden op: Betaald ouderschapsverlof voor mijn werknemer | UWV | Werkgevers . Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met onze juridische afdeling via 079-3445678.

Deel dit bericht via