Blog Gerard van der Lelie

VERHOOGDE SCHENKINGSVRIJSTELLING PER 1 JANUARI 2017

Fiscaal, 28 november 2016

DE JUBELTON KOMT TERUG!

VERHOOGDE SCHENKINGSVRIJSTELLING PER 1 JANUARI 2017

Echter, soms is in 2016 al actie vereist

De verhoogde schenkingsvrijstelling van € 100.000, zoals deze gold tussen 1 oktober 2013 en
31 december 2014, wordt vanaf 1 januari 2017 weer ingevoerd. De voorwaarden waaronder gebruik kan worden gemaakt van deze vrijstelling wijkt op een aantal punten af van de vorige regeling. Daarnaast werkt de schenkingsvrijstelling anders uit indien in het (verre) verleden al gebruik is gemaakt van de eenmalig verhoogde schenkingsvrijstelling. Tot slot bestaat de mogelijkheid dat nog dit jaar een schenking dient te worden gedaan om zo optimaal gebruik te maken van de verhoogde schenkingsvrijstelling. Zo bespaart u nu schenkbelasting en in de toekomst erfbelasting.

DE REGELING IN HET ALGEMEEN
In de vorige regeling moest de schenking worden gedaan door een ouder aan een kind. Dit is nu komen te vervallen. Eén ieder kan een schenking doen.

Diegene die de schenking ontvangt moet tussen de 18 en 40 jaar zijn. Deze voorwaarde is niet veranderd. Indien diegene die de schenking ontvangt al 40 jaar is, maar de partner nog niet, dan valt de schenking van de verkrijger toch onder de vrijstelling.

Daarnaast dient de schenking te zijn gedaan ten behoeve van de eigen woning. Dit kan dus zijn ten behoeve van de verwerving van de eigen woning, ter zake van de kosten voor verbetering of onderhoud van de eigen woning, de afkoop van rechten van erfpacht, opstal of beklemming met betrekking tot de eigen woning of voor de aflossing van de eigen woningschuld of de aflossing van een restschuld na vervreemding van de eigen woning.

Tot slot is het van belang op wiens naam deze woning staat. Partners die gehuwd zijn in gemeenschap van goederen hebben weinig te vrezen. Anders wordt het bij ongehuwd samenwonende partners en op huwelijkse voorwaarden gehuwden. Hierbij wordt gekeken wie civielrechtelijk de eigenaar van de woning is. Stel dat A en B fiscaal partner zijn. A heeft een eigen woning met bijbehorende schuld op zijn naam staan. B ontvangt een schenking van
€ 100.000. Dit dient om de schuld van de eigen woning van A af te lossen. De schenkingsvrijstelling is hierbij niet van toepassing. De woning is van A en de aflossing wordt niet gebruikt om de eigenwoningschuld van B af te lossen. Een dergelijke situatie speelt ook bij gehuwd zijn op huwelijkse voorwaarden. A en B hebben samen een eigen woning met een gezamenlijke schuld van € 180.000. A. ontvangt van zijn ouders een bedrag van € 100.000 en gebruikt deze voor de aflossing van de eigenwoningschuld. Helaas valt € 90.000 onder de vrijstelling. Tip: overigens kan dit voorkomen worden en kan van de gehele schenkingsvrijstelling gebruik worden gemaakt door deze schenking te splitsen over A en B.

Klik op onderstaande afbeelding voor een grotere weergave!

stroomschema

DE VRIJSTELLING EN DE UITWERKING BIJ EERDER GEDANE SCHENKING

 1. Nog geen verhoogde vrijgestelde schenking gedaan

Vanaf 1 januari 2017 mag iedereen tussen 18 en 40 jaar ten behoeve van de eigen woning een bedrag van € 100.000 per schenker ontvangen. Het is mogelijk om deze vrijstelling te benutten verspreid over drie jaren.
Indien in het verleden al een (eenmalig) verhoogde schenking heeft plaatsgevonden, kan de verhoogde schenkingsvrijstelling tot € 100.000 worden benut. Echter, in lang niet alle gevallen is hiervan sprake. Soms dient zelfs al in 2016 een schenking te worden gedaan om de vrijstelling ten volle te benutten. Het onbenutte deel kan verspreid over de twee daaropvolgende jaren alsnog worden gerealiseerd. Dit werkt in de volgende situaties als volgt uit.

 1. Gedane verhoogde vrijgestelde schenking van voor 2010

Indien hiervan sprake is, dan is het overwegen waard om nog dit jaar een schenking van
€ 27.570 te doen. Bij toepassing van deze vrijstelling kan in 2017 of in 2018 nog een aanvullend bedrag van € 46.984 worden geschonken vrij van schenkbelasting. Let op: indien in 2016 geen bedrag van € 27.570 wordt geschonken, dan geldt vanaf 2017 slechts nog een vrijstelling van
€ 27.567.

Tip: een schenking in 2016 zorgt dus voor een totale vrijstelling van
€ 27.570 + € 46.984 = € 74.554. Uitstel van deze schenking tot 2017 levert slechts een totale vrijstelling van € 27.567 op. Laat u dus goed hierin adviseren!

 1. Gedane schenking tussen 2010 en 2014

In deze situatie kunnen we kort zijn. Doordat de mogelijkheid bestond om tussen oktober 2013 en december 2014 gebruik te maken van de verhoogde vrijstelling van € 100.000 is de staatssecretaris van mening dat van deze verhoogde vrijstelling vanaf 2017 niet nog eens gebruik kan worden gemaakt.

 1. In 2015 of 2016 gedane schenking

Indien in 2015 of 2016 een schenking ad € 53.016 heeft plaatsgevonden, dan kan dit maximaal worden aangevuld tot de verhoogde schenkingsvrijstelling van € 100.000. In 2017 of 2018 kan nog een aanvullende schenking van € 46.984 worden gedaan.

MOGELIJKE ACTIES VOOR U IN 2016

 1. Bedenk op wiens naam de woning alsmede de eigenwoningschuld staat indien sprake is van ongehuwd samenwonenden / op huwelijkse voorwaarden gehuwden.
 2. Als de reguliere verhoogde schenking heeft plaatsgevonden voor 1 januari 2010 en u wenst om de vrijstelling van € 100.000 maximaal te benutten, dan dient in 2016 een bedrag van
  € 27.570 te worden geschonken (zie onder 2.).
 3. Als er nog geen vrijstelling is benut, dan is er een keuze. Of de maximale schenking van
  € 100.000 vanaf 2017 verspreid over 3 jaar doen (zie onder 1.). Of in 2016 een bedrag van
  € 53.016 schenken, gevolgd door een schenking van € 46.984 in 2017 of 2018 (zie onder 4.).
 4. Is diegene die de schenking ontvangt volgend jaar 40 jaar of ouder en er is geen escape naar de partner, benut dan nog optimaal de vrijstelling in 2016.

U ziet, er zitten nog wat haken en ogen aan deze materie. Laat u daarom goed informeren en neem bij vragen contact op met uw Relatiemanager of één van onze fiscale specialisten.

Deel dit bericht via