Blog Martine Schwagermann

Verkouden werknemer en loondoorbetaling

Juridisch, 11 februari 2022

De laatste twee jaar hebben werkgevers veel te maken gehad met corona gerelateerd verzuim. Door de overheid zijn diverse maatregelen ingesteld om de besmetting van het coronavirus te beperken, denk hierbij aan thuis blijven bij verkoudheidsklachten maar ook als een gezinslid corona heeft opgelopen. Ondanks dat deze werknemers niet fysiek naar de werkplek mogen komen, gezien de maatregelen, zijn zij medisch vaak wel in staat om te werken. Thuis werken is dan de meest voor de hand liggende optie, maar niet voor iedereen mogelijk. Gevolg hiervan is dat de werkgever de werknemer niet ziek kan melden omdat de werknemer mentaal als ook fysiek geen beperkingen heeft om de bedongen arbeid te verrichten en het salaris van de werknemer door dient te betalen.

Onlangs heeft de Rechtbank Den Haag zich uitgesproken over een casus waarin een langdurig verkouden werknemer zich weigerde zich te melden. De werknemer gaf voor een langere tijd aan niet naar werk te kunnen komen vanwege verkoudheidsklachten. Thuis werken in zijn functie was niet mogelijk. De werknemer heeft steeds betoogd dat hij op het advies van het RIVM thuisbleef omdat hij een neusverkoudheid had. Hij was naar eigen zeggen dus niet ziek. Doordat de werknemer zich niet ziek wilde melden ontbrak het de werkgever aan de mogelijkheid controle uit te voeren, door het inschakelen van een bedrijfsarts, of de werknemer daadwerkelijk niet in staat was de overeengekomen arbeid te verrichten.

De rechter is van oordeel dat van de werknemer verwacht mocht worden dat hij, bij voortdurende neusverkoudheid, op een gegeven moment op verzoek van de werkgever toch een ziekmelding doet, zodat een bedrijfsarts ingeschakeld kon worden om een objectief oordeel te geven over de (on)mogelijkheid om de arbeid te verrichten. Indien de werknemer dit weigert, loopt hij het risico dat zijn salaris wordt gekort.

Tip voor de praktijk: zegt uw werknemer niet te kunnen werken vanwege een verkoudheid? Vraag dan (schriftelijk) om een ziekmelding en laat de arbodienst contract opnemen voor controle. Dit zal de werknemer aansporen zo snel mogelijk weer aan het werk te gaan.

Deel dit bericht via