Blog Matthijs van Amsterdam

Verleng de termijn voor het opstellen van uw jaarrekening!

Algemeen, 27 mei 2020

Op grond van artikel 210 lid 1 BW 2 moet de jaarrekening binnen 5 maanden na het verstrijken van het boekjaar opgemaakt worden. Dan heeft u nog 2 maanden om de jaarrekening vast te stellen om deze hierna  binnen 8 dagen te publiceren. Als u echter bestuurder en aandeelhouder bent, geldt dat opstellen gelijk is aan vaststellen. Strikt gezien dient dus de jaarrekening op 8 juni bij de Kamer van Koophandel gedeponeerd te zijn.

Maar vrees niet, er is namelijk een mogelijkheid tot verlenging van de termijn tot het opstellen van de jaarrekening voor maximaal 5 maanden. Dit kan op grond van, zo blijkt uit het wetsartikel, bijzondere omstandigheden. De bijzondere omstandigheden spreken voor zich, we zitten er sinds maart midden in! De uiterste publicatiedatum voor de jaarrekening 2019 komt dan op 8 november 2020.

Voor dit uitstel vanwege bijzondere omstandigheden zijn wel notulen nodig van de aandeelhoudersvergadering waarin deze verlenging wordt verleend. De huidige omstandigheden kunnen mogelijk zelfs de continuïteit van uw onderneming op lange termijn bedreigen. In dat geval is het juist noodzakelijk dat het bestuur en aandeelhouders zich houden aan alle formaliteiten. Niet tijdig deponeren is vanuit de wet bezien een economisch delict en in geval van faillissement ben je ook nog als bestuurder persoonlijk aansprakelijk.

Al met al een goede redenen om te zorgen voor deze notulen. Neem contact op met uw relatiemanager voor meer informatie over deze notulen.

Deel dit bericht via