Blog Gerben Fabries

Voorkom belastingrente

Algemeen, 15 februari 2024

U kunt belastingrente voorkomen door op tijd aangifte over het jaar 2023 te doen of door alvast een voorlopige aanslag aan te vragen. Hoe zit dat precies?

Wanneer betaalt u belastingrente?
U betaalt belastingrente als de fiscus u een aanslag oplegt op of na 1 juli volgend op het belastingjaar. U betaalt rente over het bedrag dat u aan belasting moet betalen. Let op: de belastingrente wordt berekend tot 6 weken na dagtekening van de aanslag (uiterste betaaldatum). U betaalt echter geen belastingrente als u voor 1 mei volgend op het belastingjaar aangifte inkomstenbelasting doet en / of voor 1 juni volgend op het belastingjaar aangifte vennootschapsbelasting doet en de fiscus de gegevens uit uw aangifte ongewijzigd overneemt. Daarnaast betaalt u ook geen belastingrente als u voor 1 mei volgend op het belastingjaar een voorlopige aanslag aanvraagt en de fiscus deze voorlopige aanslag oplegt zoals u heeft gevraagd.

Belastingrente voorkomen
Vanaf 1 januari 2024 bedraagt de belastingrente voor de inkomstenbelasting 7,5%. Voor de vennootschapsbelasting is dat zelfs 10%. Het wordt dus nog belangrijker om belastingrente te voorkomen of te beperken.

Advies
Vraag voor 1 mei een voorlopige aanslag aan als u die nog niet heeft gehad of als deze te laag is vastgesteld. Let op: heeft de B.V. een gebroken boekjaar? Dan gelden andere deadlines. Dien de aangifte vennootschapsbelasting dan binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar in of vraag binnen 5 maanden na afloop van het boekjaar om een voorlopige aanslag om belastingrente te voorkomen.

Meer weten?
Voorkom verrassingen achteraf en laat u goed adviseren. Onze adviseurs vertellen u graag meer.

Deel dit bericht via