Blog Stefan van der Vlist

Voorkom dat u 3% BTW te veel betaalt

Fiscaal, 23 november 2018

Lage btw-tarief van 6% naar 9%
Met ingang van 1 januari 2019 wordt het lage btw-tarief verhoogd van 6% naar 9%. Dit heeft tot gevolg dat bijvoorbeeld de boodschappen en veel andere levensmiddelen duurder worden. Ook de btw op hotel- en restaurantdiensten, het gelegenheid geven tot sportbeoefening, de diensten van de fietsenmaker, schoenmaker, kleermaker en kappers, het personenvervoer, het verlenen van toegang tot muziek- en toneeluitvoeringen, sportwedstrijden zal omhoog gaan.

Vooruitbetalingen in 2018 nog tegen 6%-tarief
Bij vooruitbetalingen in 2018 voor diensten en leveringen die pas in 2019 plaatsvinden kan onduidelijkheid ontstaan over welk btw-tarief u dient toe te passen. Dit geldt ook voor situaties waarbij diensten en leveringen al in 2018 worden verricht maar pas in 2019 worden betaald of gefactureerd. Voor bepaling van het juiste lage btw-tarief is van belang of u gebruik maakt van het kasstelsel of het factuurstelsel.

Gevolgen bij toepassing kasstelsel
Maakt u gebruik van het kasstelsel? Dan is het moment waarop de betaling ontvangen wordt bepalend voor het BTW-tarief. Zorg daarom dat voor prestaties onder het verlaagd BTW-tarief die in 2018 verricht zijn ook in 2018 de betaling ontvangen wordt, zodat 6% BTW verschuldigd is.  Prestaties die in 2018 zijn verricht maar waarvan de betaling in 2019 ontvangen wordt, zijn belast met 9% BTW.

Let op: Prestaties die in 2018 al vooruit worden betaald door uw afnemer, maar welke pas in 2019 worden verricht, zijn belast met 6%.

Gevolgen bij toepassing factuurstelsel
Maakt u gebruik van het factuurstelsel? Dan dient u eerst een onderscheid te maken tussen de situatie waarin u aan een ondernemer/ rechtspersoon levert en de situatie waarin u aan een particulier levert.

Afnemer is ondernemer/ rechtspersoon
Het moment waarop u de factuur uitreikt is beslissend voor de bepaling van het BTW-tarief. Op facturen die worden uitgereikt in 2018 dient u 6% BTW te vermelden. Indien een prestatie in december 2018 is verricht maar de factuur pas in 2019 wordt uitgereikt, dan is 9% BTW verschuldigd. Het is daarom aan te raden als de datum van presteren gelegen is in 2018 om de factuur ook in 2018 uit te reiken, zodat ondernemers zonder btw-aftrek nog 6% BTW betalen in plaats van 9% BTW.

Let op: Prestaties onder het verlaagd BTW-tarief die u in december 2018 verricht maar pas in 2019 worden gefactureerd zijn belast met 9% BTW. Dit kunt u voorkomen door de factuur al in 2018 uit te reiken. Op facturen die worden uitgereikt in 2018 dient u nog 6% BTW in rekening te brengen.

Afnemer is particulier
Voor leveringen/ diensten aan een particulier is voor de bepaling van het BTW-tarief het moment waarop de levering/ dienst wordt verricht doorslaggevend. Het moment van uitreiking van een eventuele factuur is niet van belang.

Stroomschema
Ter verduidelijking hebben wij hieronder een stroomschema voor u bijgevoegd. Hiermee kunt u eenvoudig bepalen welk lage tarief u dient toe te passen bij transacties rond de jaarwisseling.

 

 

 

 

 

 

LET OP: Alleen bij levering aan particulieren en niet-btw ondernemers bestaat er geen factureringsplicht.

Administratieve lasten
Het wetsvoorstel zorgt ervoor dat er geen correcties nodig zijn op de betalingen die al in 2018 worden ontvangen. Desondanks zijn er een aantal praktische gevolgen van de tariefsverhoging waar u rekening mee dient te houden. In het bijzonder zijn dat:

  • Aanpassingen in het administratieve systeem. Indien gewenst kunnen wij de administratie samen met u optimaliseren. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met ons kantoor.
  • Aanpassing van de consumentenprijzen voor diensten en goederen.
  • Aanpassing van de contracten met uw cliënten. Bepalingen die verbieden dat de btw-verhoging wordt doorberekend aan uw cliënten zijn nietig.
  • Rekening houden met de tariefsverhoging naar 9% in offertes voor prestaties die per 2019 worden verricht (tenzij vooruitbetaald in 2018).

Indien u naar aanleiding hiervan van dit artikel nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met Stefan van der Vlist of Richard Beumer via het contact formulier of het volgende telefoonnummer: 0793445678

 

Deel dit bericht via