Blog Martine Schwagermann

Voorsorteren op het nieuwe ontslagrecht per 1 juli 2014

Juridisch, 27 februari 2014

Onder voorbehoud van instemming van de Eerste Kamer treden de volgende wijzigingen in per 1 juli 2014:

  • Aanzegplicht van uiterlijk één maand voor het verstrijken van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
  • Concurrentiebeding niet bij arbeidsovereenkomst bepaalde tijd
  • Proeftijd niet bij arbeidsovereenkomst 6 maanden of korter
  • Verlengings- en beëindigingsmogelijkheid na bereiken pensioengerechtigde leeftijd

Ons advies is om als volgt voor te sorteren:

  • Pas uw model arbeidsovereenkomst bepaalde tijd aan op de proeftijd
  • Pas uw model arbeidsovereenkomst bepaalde tijd aan op het concurrentiebeding. Let op een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan wel als er een zwaarwegend bedrijfs- en/of dienstbelang is.
  • Check de toepasselijke CAO voor eventuele afwijkingen
  • Zorg voor een pensioenbeding in de arbeidsovereenkomst
  • Agendeer de afloop van een contract voor een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd en stuur tijdig een aanzegbrief aan de werknemer

De ketenregeling is vooralsnog uitgesteld tot 1 juli 2015. Tot die tijd kunt u dus nog steeds 3 tijdelijke contracten afsluiten binnen een tijdsbestek van 3 jaar.

mr. Martine A. Schwagermann FB

De inhoud van dit blog is algemeen van aard en er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Indien u concrete vragen heeft of advies wenst, kunt u vrijblijvend contact opnemen met Martine Schwagermann.

Deel dit bericht via