Blog Martine Schwagermann

WAB en oproepkrachten- de vaste arbeidsomvang

Juridisch, 01 februari 2021

Sinds de invoering van de Wet Arbeidsmarkt in Balans op 1 januari 2020 is een werkgever verplicht om een oproepkracht na 12 maanden een vast aantal uren aan te bieden. Dit aanbod moet uiterlijk voor het einde van de dertiende maand worden gedaan. Per 1 juli 2021 zal een wijziging in deze regeling worden aangebracht omdat er in de praktijk onduidelijkheid bestaat over de uitvoering ervan. In deze blog staan wij kort stil bij deze wijziging.

Gemiddelde arbeidsomvang

De aangeboden arbeidsomvang moet minimaal gelijk zijn aan de gemiddelde arbeidsomvang in de voorafgaande 12 maanden. Indien de werknemer het aanbod aanvaardt, is er geen sprake meer van een oproepovereenkomst. Er is dan namelijk sprake van een vaste arbeidsomvang. Als de werkgever nalaat een aanbod te doen, heeft de werknemer recht op loon alsof hij het aanbod wel heeft ontvangen en geaccepteerd. Dit kan hoge en ongewenste loonvorderingen met zich meebrengen.

Ingangsdatum en wijziging

In de praktijk bestaat onduidelijkheid over de ingangsdatum van de vaste arbeidsduur. Bij gebrek aan een regeling hieromtrent is het bijvoorbeeld mogelijk om de ingangsdatum ver ná het aanbod te stellen. Het is eveneens mogelijk dat acceptatie door de werknemer op het aanbod uitblijft, waardoor onzekerheid bestaat over de wijze waarop de arbeidsovereenkomst dient te worden voortgezet.

Deze onduidelijkheid heeft ertoe geleid dat artikel 7:628a lid 5 BW per 1 juli 2021 zal worden gewijzigd. De nieuwe bepaling schrijft voor dat de vaste arbeidsomvang ingaat uiterlijk na twee maanden nadat de arbeidsovereenkomst 12 maanden heeft geduurd, te weten op de eerste dag van de vijftiende maand. De werknemer heeft één maand de tijd om het aanbod te accepteren.

Om loonvorderingen achteraf te voorkomen doet een werkgever er dus goed aan om op een oproepkracht elke 12 maanden een aanbod te doen voor een vaste arbeidsomvang.

Neem bij vragen contact met ons op en wij kijken graag met u mee.

Deel dit bericht via