Blog

Wat is Financiële Planning?

Fiscaal, 16 april 2021

Financiële planning zorgt voor inzicht en met name overzicht op lange termijn van inkomen en vermogen op basis van het bestedingspatroon (totale uitgaven). Het bestedingspatroon is feitelijk het gewenst besteedbaar inkomen. Wat u nu aan inkomen en vermogen hebt is meestal wel duidelijk. Maar hoe ziet dat er in de toekomst uit? En hoe kan het inkomen en vermogen zich ontwikkelen?

Dit is vaak niet, of in ieder geval niet helemaal, duidelijk. Zeker als er sprake is van meerdere inkomens- en vermogensbestanddelen zoals bijvoorbeeld:

 • Pensioenaanspraken
 • Lijfrente- en kapitaalverzekeringen
 • Spaar- en beleggingsvermogen
 • Ondernemingsvermogen (eenmanszaak/VOF/B.V.)
 • Onroerend goed

Hoe meer inkomens –en vermogensbestanddelen er zijn, hoe lastiger het is om een totaaloverzicht te krijgen van de ontwikkeling op lange termijn. Ook is het zo dat een bepaald vermogensbestanddeel nu op een later moment een ander vermogensbestanddeel is geworden en dus op enig moment een ander rendement creëert.

Daarnaast wilt u vaak weten wat er netto aan inkomen en vermogen is. Het is dus van belang dat er ook rekening wordt gehouden met belastingen die geheven worden over het inkomen en vermogen. Met een goede financiële planning wordt al het inkomen en vermogen geïnventariseerd en ook geanalyseerd en geoptimaliseerd. De analyse en optimalisatie van de financiële structuur levert juist de toegevoegde waarde van een financiële planning.

Wat kan je met een financiële planning?

Met een financiële planning krijgt u een totaalbeeld van inkomen en vermogen. Daardoor wordt het veel duidelijker of bepaalde wensen en doelen gerealiseerd kunnen worden. Deze wensen en doelen kunnen bijvoorbeeld zijn:

 • Eerder stoppen met werken
 • Het aankopen van een andere woning
 • Nu of juist pas over enkele jaren verkopen van de onderneming

Als er eenmaal een financiële planning ligt dan kan dat tot andere optimalisaties leiden. Zo kan de financiële planning dienen als fiscaal planningsinstrument ten aanzien van bijvoorbeeld het onderbrengen van vermogen in box 1, 2 of toch 3 of het oversluiten van een hypothecaire lening naar de eigen B.V.

Ook is een financiële planning een ideaal instrument om als uitgangspunt te dienen voor uw Estate Planning. De financiële planning geeft immers een totaaloverzicht van inkomen en vermogen. Door middel van estate planning kan dan gekeken worden op welke wijze het vermogen op een fiscaal vriendelijke manier over kan gaan naar de volgende generatie. Wanneer is hiervoor het beste moment: nu, straks of toch pas bij overlijden? En als er vermogen bij leven wordt overgedragen moet dat dan daadwerkelijk overgaan of kan het ook schuldig worden gebleven? In het laatste geval behoud de schenker namelijk de beschikking over het vermogen.

Daarnaast geeft een financiële planning inzicht in de oudedagsvoorziening(en). Is er voldoende inkomen en vermogen om onbezorgd met pensioen te gaan en uw normale bestedingspatroon voor te zetten? Een financiële planning biedt meer dan alleen een overzicht van inkomen en vermogen. Juist het toepassen van het overzicht leidt tot waarde.

Hoe ziet het traject van een financiële planning eruit?

 1. We starten met een gesprek waarin samen met u de huidige situatie en wensen worden besproken.
 2. Daarna worden relevante gegevens opgevraagd. Hiervoor ontvangt u een overzicht van gegevens die nodig zijn voor de financiële planning.
 3. Na ontvangst van de gegevens wordt de planning voorbereid.
 4. Hierna wordt in een tweede gesprek de planning samen doorgenomen. Ook is het mogelijk om in real time de gevolgen van alternatieve scenario’s door te rekenen en te laten zien.
 5. Na het gesprek wordt een rapport gemaakt waarin het basisscenario volledig is uitgewerkt. Zo nodig worden de gevolgen van alternatieven ten opzichte van het basisscenario in het rapport vastgelegd.

Meer weten?

Heeft u vragen of wilt u advies op het gebied van uw financiële planning? We denken graag met u mee. Neem contact op of bel met uw relatiemanager en vraag naar Joy Mohunlol of Charlotte Wilhelmus. We helpen u graag verder.

Deel dit bericht via