Blog Martine Schwagermann

Werkelijk duurzaam ondernemen

Algemeen, 20 januari 2014

Maatschappelijk verantwoord ondernemen wordt doorgaans opgevat als een vorm van ondernemen die gericht is op de 3 P’s van John Elkington, namelijk profit, people en planet. Het gaat om de juiste balans te vinden tussen de 3 P’s, hetgeen zou moeten leiden tot betere resultaten voor zowel de onderneming als de samenleving.

Hierachter schuilt de compensatie gedachte; iets terug doen voor de samenleving voor de schade die is aangericht. Veel bedrijven hanteren MVO als stokpaardje. Maar is er in de prak- tijk daadwerkelijk handen en voeten gegeven aan duurzaamheid? Het antwoord laat zich raden.

De triple-P benadering is alweer achterhaald. Is ingehaald door duurzaamheid 2.0. Deze tijd vraagt veel meer van ondernemingen. Het credo ‘iets terug doen’ is ingewisseld voor ‘vooruit betalen’. Dit vraagt om investeringen in andere productiepro- cessen, innovatieve producten en andere business- en verdien- modellen. Co-creatie met de omgeving en de steeds veeleisender wordende consument. Op deze wijze wordt van meet af aan waarde gecreëerd voor de omgeving. Het gaat er dan niet langer om wat een bedrijf van de samenleving kan gebruiken om succesvol te zijn, maar wat een bedrijf kan creëeren voor de samenleving om succesvol te zijn.

Waar men vaak het eerste aan denkt bij duurzaamheid is het energie- en grondstoffenverbruik. Dat is de eerste stap. Op dit gebied hebben wij binnen Worrell & Jetten een aantal zaken doorgevoerd, zoals het aanbrengen van energievriendelijke

LED-verlichting, dubbelzijdig printen, milieuvriendelijker papier en het verregaand digitaliseren van diverse processen. Voor de medewerkers is er ruimte zich persoonlijk te ontwikkelen. Daarnaast staan integer en correct zakendoen bij ons hoog in het vaandel, waardoor wij onze klanten de mogelijkheid kunnen bieden om deel te nemen aan ons convenant met de Belastingdienst inzake horizontaal toezicht. Maar ook de ontwikkeling van innovatieve producten draagt bij aan duurzaamheid. Het onlangs door Worrell & Jetten gelanceerde “sparrerproject” draagt bij aan de verduurzaming van de bedrijfsvoering van onze cliënten. Door de gehele bedrijfsvoering van de cliënt goed te doorgronden en zaken als marketing en ict te betrekken in de bedrijfsreview wordt efficiënter met tijd en middelen (schaarse goederen!) binnen de onderneming omgegaan en wordt een optimaal rendement gerealiseerd. Dit zal tevens bijdragen aan het terugdringen van zaken die ook belastend zijn voor de samenleving.

En last but not least; ontwikkel een nieuw business- en verdienmodel dat bij deze tijd past. Zo hebben wij de hiërarchische structuur met massaproductie verwisseld voor een nieuw model. Hier staat de klant centraal en daarom heen staan de relatiemanagers en weer daaromheen staan de specialisten. Onze relatiemanagers, voorheen waren dat de teamleiders, zijn meer dan alléén de contactpersoon voor de klant, zij zijn ook sparringpartner en huisadviseur. Vakinhoudelijke en specialistische vragen brengen zij intern onder. Samen met de ondernemer zetten zij de financiële, fiscale en juridische consequenties van keuzen op een rij en brengen de gevolgen van veranderende wetgeving voor zijn business in kaart. De intern gerichte teamleider die dacht in diensten heeft plaats gemaakt voor een proactieve en meedenkende relatiemanager die denkt in klantbehoeften. Duurzaamheid is in alle geledingen van het model verweven.

Deze tijd vraagt om creativiteit van ondernemers. Bedrijven die duurzaamheid daadwerkelijk integreren in hun bedrijfsvoering en business- en verdienmodel hebben meer kans om succesvol en sterker uit de crisis te komen en tevens bij te dragen aan maatschappelijk rendement. Doet u mee?

mr. Martine A. Schwagermann FB

Deel dit bericht via