Blog

Werkgevers opgelet! Wat te doen bij een verzoek van werknemer om een meer voorspelbare arbeidsrelatie?

Algemeen, 02 februari 2023

Per 1 augustus jl. is de nieuwe Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in werking getreden, zonder overgangsrecht. Eerder publiceerden wij al over de belangrijkste arbeidsrechtelijke zaken die uit deze nieuwe wet voortvloeit. Graag attenderen wij u op het volgende.

Wat kunt u als werkgever het beste doen als een werknemer verzoekt om een meer voorspelbare arbeidsrelatie?

Een werknemer kan, na 26 weken dienstverband (maximaal één keer per jaar), een verzoek bij de werkgever indienen voor arbeid met meer voorspelbare en daarmee meer zekere arbeidsvoorwaarden. Denk bijvoorbeeld aan een verzoek om een vaste werkplek, een vast aantal uren per week, vaste werkdagen, maar ook een verzoek van werknemer om een vast contract. De werknemer dient een dergelijk verzoek schriftelijk in te dienen bij de werkgever.

Als de werknemer een dergelijk verzoek doet, moet de werkgever met meer dan 10 werknemers binnen één maand reageren op het verzoek. Indien de werkgever niet of niet tijdig reageert, wordt het verzoek van de werknemer geacht te zijn ingewilligd.

Voor kleine werkgevers, tot 10 werknemers, geldt een reactietermijn van 3 maanden.

Voorkom discussie met uw werknemer en reageer derhalve tijdig wanneer u een verzoek van uw werknemer binnenkrijgt om een meer voorspelbare arbeidsvoorwaarde(n).

Heeft u vragen over het bovenstaande? Neem dan contact op met onze juridische afdeling via telefoonnummer 079-3445687.

Deel dit bericht via