Blog

Werkkostenregeling – stand van zaken

Fiscaal, 02 mei 2014

De werkkostenregeling is een “nieuwe” regeling binnen de loonbelasting voor (on)belaste vergoedingen en verstrekkingen door werkgevers. Vanaf 1 januari 2011 was deze regeling optioneel. Relatief weinig werkgevers maken echter gebruik van de regeling. De regeling is te ingewikkeld of gewoon financieel niet aantrekkelijk.

Vanuit werkgeversorganisaties en beroepsorganisaties is dan ook veel kritiek geuit op de huidige regeling. Dit heeft overheid doen besluiten met hen in overleg te treden. Helaas zijn hier vooralsnog weinig concrete acties uit voortgekomen.

Het is op dit moment niet duidelijk hoe de werkkostenregeling er in 2015 precies uit gaat zien. De verwachting is dat dit pas in het najaar bekend zal worden bij de presentatie van het belastingplan 2015.  

Wat wel zeker is, is dat als er door de wetgever geen actie wordt ondernomen de WKR vanaf 1 januari 2015 verplicht is. De WKR is namelijk al vastgelegd in de huidige wetgeving. 

Het is voor werkgevers dus van groot belang om de gevolgen/consequenties van de vooralsnog ‘verplichte’ overgang per 2015 in kaart te brengen en hun arbeidsvoorwaarden hier eventueel op aan te passen

 

Deel dit bericht via